Andre datoar

Styremøter, vasking, komitemøter, foreninger, utleige, øvinger osv
Send melding til Johny ved tilføringar og endringar; mob 90664877. 

Vasking: Dersom den oppsette tida ikkje høver for deg, prøv då å få byta med andre på lista. Dette må de ordna sjølve. Den første i kvar gruppe, bør kontakta dei andre som skal vaska same veka, for å samordna tida. Styret har bestemt at vi føretrekk tysdag som vaskedag. Det er høve til å vaske andre dagar. Kvar enkelt gruppe blir samde om kva tid dei vil vaske.
Det som skal vaskast: 1. og 2. høgd, trappeoppgangane, samt vindauga ved inngangen nede. Andre tar seg av plantane. Bruk mild såpe og lunka vatn til dørene.
Vi har sett opp støvsuging berre ein gong i månaden. Det er viktig at det vert støvsuga godt dei gongane det står at det skal gjerast.
Det er Agnete Naustdal Aase som har ansvar for vaskelistene. Ho sender no vaskelistene ut på epost. Ver venleg og send e-postadresse og mobilnummer til: agneteaase@hotmail.com eller på sms til 911 29 071. Dei som framleis ynskjer å få vaskelista i posten, vil få det.

AUGUST 2021
27.  Fredag      Utleige hovudsal minnestund 10-ferdig Dekke torsdag
31. tirsdag Vasking : Oddlin og Hans Gunnar, Per Brekke, Inge Hystad og Gro Isdal.

SEPTEMBER 2021
11. laurdag Utleige konfirmasjon oppe, hovudsal og nede ungdomsrom, heile dagen. Klargjering Fredag kveld
14. tirsdag Vasking og støvs: Guri og Terje Bjørnevik, Lars Hageberg, Sverre Olav Lundal og Kjellaug og Norvald Lønning.
26. Søndag Utleige konfirmasjon oppe, hovudsal og nede ungdomsrom, heile dagen. Klargjering Laurdag kveld oppe og nede
28. tirsdag Vasking : Mariann Milje, Johny Dyrøy, Marit Haugen, Leif A. Milje og Oddvar Naustdal.

OKTOBER 2021
02. laurdag Utleige konfirmasjon KristentFelleskap oppe, hovudsal heile dagen
12. tirsdag Vasking og støvs: Tove Iren og Svein Notland, Hildegunn Gaustad, Sara Brosvik, Eilen Milje Helmersen og Siv Hilde Solsvik.
26. tirsdag Vasking : Kjersti og Geir Djupvik, Karense Henriksen, Gunnhild Hystad og Ola Malvin Lomheim.

NOVEMBER 2021
09. tirsdag Vasking og støvs: Jorunn Hystad, Gerd Turid Nygård, Jarle Steinsland, Inge Hystad, Lars Hageberg og Gro Isdal.
10. Onsdag Stord SoulChildren kl 18 konsert med Annlaug Børsheim Stord kulturhus!
23. tirsdag Vasking: Kristbjørg og Ove Geir Solsvik, Marta og Jens Steinsland og Sverre Olav Lundal.

DESEMBER 2021
07. tirsdag Vasking og støvs: Oddlin og Hans Gunnar, Per Brekke, Guri og Terje Bjørnevik og Mariann Milje.
21. tirsdag Vasking: Tove Iren og Svein Notland, Leif A. Milje og Kjellaug og Norvald Lønning.


NOVEMBER 2020
01. Søndag  Utleige: KF Storesal oppe kl 11:00
02. mandag Styremøte Julemessekomite: kl 18:30 Saker: Julemesse SLB
AVLYST 03. Tirsdag Foreningsmøte: Normisjon Samtale om arbeidet kl 18:05 – 20:30
06. Fredag pynting til utleige: Storesal fredag kveld
07. Laurdag Utleige: Storesal heile laurdagen
10. tirsdag Vasking og støvs: Siv Hilde Solsvik (ansv), Hildegunn Gaustad, Johny D