Fellesmøteveke

Leirvik bedehus 17.-20. jan. 2019
Talar: Tor Ingvald Lauvrak
Tema: Jesus lever
Torsdag 17. jan. kl. 19.00 Møte. Song av Lovsongsbrørne
Enkel kaffiservering
Fredag 18. jan. kl. 20.00 (Merk tida) Møte. Band frå UKS. Kveldsmat
Laurdag 19. jan. kl. 19.00 Møte. Song og musikkveld med Ichtus. Quiz. Sal av pizza.
Søndag 20. jan. kl. 19.00 Søndagsmøte.
Bønesamling ein halv time før kvart møte.
Kollekten går til IMS
Velkomne! Arr: Stiftelsen Leirvik bedehus
Taleopptak torsdag: