Program frå forrige år

Gammalt program for historikk, nyeste / siste nederst

Dato                 Møte

JANUAR 2017
08. Søndag   Nyttårsfest NMS
15. Søndag kl. 16.00: Forsamlingsmøte. John Inge Rolfsnes taler. Indremisjonen
18. Onsdag 22. Søndag Fellesmøteveke SLB og alle organisasjonane
29. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Ingebrigt Sørfonn taler. Indremisjonen.

FEBRUAR 2017
05. Søndag      Møte NMS Sunnhordalandsaksjonen for Misjon
07. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00
12. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Indremisjonen
15. Onsdag – 19. Søndag Møteveke NLM
21. Tirsdag    Styremøte Rådsmøte
23. Torsdag kl 19:30 Årsmøte Stord Indremisjon
26. Søndag  kl.16.00: Forsamlingsmøte. Reidar Brevik taler. Indremisjonen

MARS 2017
05. Søndag    Møte Indre Sjømannsmisjon
08. Onsdag    kl 19:00 Informasjonsmøte IMS konfirmant CONTENNEW
11. Laurdag   Inspirasjonssamling NMS
12. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Berit Hovstad taler. Indremisjonen
14. Tirsdag kl 19:00 Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus
17. Fredag     Vårbasar NMS 18:00
19. Søndag    Møte NLM
24. Fredag  – Inspirasjonshelg med Martin Cave. Lovsangskveld 
25. Lørdag  –  Inspirasjonshelg med Martin Cave. Lørdag er møtene på Horneland bedehus.
                            Kl. 11 – 15 Bibeltimer med matpause.
                            kl. 19.30: Møte 
25. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelime 12:00 Normisjonsfest 17:00,
       Søndag 26. Gudsteneste Stord kyrkje kl 11:00
26. Søndag   kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Martin Cave taler. Indremisjonen

APRIL 2017
01. Laurdag kl 17:00 Fest og Basar med Ichtus
02. Søndag     Møte Israelsmisjonen Talar Paul Odland
09. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte.  Indremisjonen. Johannes Olsen taler
17. Søndag    Andre påskedag Møte NLM
23. Søndag  kl.16.00: Forsamlingsmøte. Kjell Håland taler. Indremisjonen
29. Laurdag           40 Årsfest Levande Lys
30. Søndag   kl. 19.30:  Møte NMS.  Edel Sørvik taler

MAI 2017
07. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Håkon C. Hartved taler. Indremisjonen.
14. Søndag  kl. 19.30:   Møte NLM
17. Onsdag   kl. 17.00:  17.mai fest. Ingebrigt Sørfonn taler. Indremisjonen.
21. Søndag   kl. 19.30:   Møte NMS
28. Søndag   kl. 16.00: Indremisjonen. Tale ved Ingvild Løklingholm.
30. Tirsdag   kl 18:30  Allmøte Stord Indremisjon

JUNI 2017
04. Søndag    1 pinsdag Møte NLM
11. Søndag   Sommeravslutning hos Kjersti og Tor Helge Valvatne.
                           Andakt ved Randi Lønning Matre
18. Søndag   Møte Israelsmisjonen
25. Søndag  Møte SI

JULI 2017
02. Søndag    Møte NMS Avlyst
16. Søndag    Møte  NLM Avlyst
30. Søndag    Møte SI

AUGUST 2017
06. Søndag    NMS eller Kristen Muslim Misjon
13. Søndag    Møte SI eller Gideon
20. Søndag    Møte NLM
27. Søndag    Møte SI

SEPTEMBER 2017
03. Søndag   Møte NMS
10. Søndag    Samlingsfest SI Tale Ingvild Løklingholm
12. Tirsdag    Områdestemne NLM kl 18:00
17. Søndag   Møte NLM  Tale Åge Nevland   18:00 Møte om Norea Radio   19:30 Søndagsmøte
20. Onsdag   Brandøybasar 18:00
24. Søndag    Møte SI Tale Håkon Hartvedt
29. Fredag    God Fredag Haustmøte Samskipnaden 19:00 Festkveld med smil og alvor
30. Laurdag Haustmøte Samsk 16:30 Møte  19:30 Vi møtes, Erik Furnes, John Inge Rolvsnes

OKTOBER 2017
01. Søndag Møte NMS Tale Anne Marie Reimers
08. Søndag    Møte SI Tale Aastrid Aase
15. Søndag   Møte Israelsmisjonen
20. Fredag    Mimosabasar NMS 18:00
22. Søndag    Møte SI Tale John Inge Rolvsnes
25. Onsdag – 29. Søndag   19:30  Møteveke NLM Tale Steinar Harestad (ikkje møte laurdag)

NOVEMBER 2017
05. Søndag   Møte SI Tale Berit Hovstad
11. Laurdag  Julemesse Stiftelsen kl 11 og 16
12. Søndag   Møte NMS 19:30
13. Tirsdag   Rådsmøte
19. Søndag   Møte SI Tale Svein Bjarne Aase
25. Laurdag  Julemesse NLM Magne Birkedal deltek
26. Søndag   Møte NLM Tale Magne Birkedal
29. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30

DESEMBER 2017
03. Søndag    Møte SI Tale Marit Aadnanes
09. Laurdag   Juleverkstad SI 16:00
10. Søndag    Julekonsert i Kyrkja 17:30   (ikkje møte bedehuset)
17. Søndag   Me syng Jula inn SI Tale Johannes Olsen
27. Onsdag   Familiejuletrefest kl 17
27. Onsdag   Ichtus konsert i kyrkja 19:00
31. Søndag    Nyttårsfest IUF

JANUAR 2018
07. Søndag   Søndagsmøte SI kl 11:00
14. Søndag    Møte NLM kl 19:30
18. Torsdag –  21. Søndag Fellesmøteveke SLB og alle organisasjonane (Søndagsmøte SI)
28. Søndag   Møte NMS Sunnhordalandsaksjonen for misjon 19:30
31. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30

FEBRUAR 2018
04. Søndag      Møte SI
06. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00
07. Onsdag – 11. Søndag Møteveke NLM
18. Søndag    Møte SI
19-23 Februar Vinterferie Skulen
25. Søndag    Møte NMS
20. Tirsdag    Styremøte Rådsmøte
28. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30

MARS 2018
02-04. Søndag  Inspirasjonshelg. SI Jens Petter Jørgensen – gjekk ut sjukdom
04. Søndag  Søndagsmøte SI Reidar Brevik
09. Fredag   Vårbasar NMS 18:00
10. Laurdag   kl 11:00 Inspirasjonssamling NMS
11. Søndag  Møte Indre Sjømannsmisjon Tale Håkon Hardtvedt 
13. Tirsdag kl 19:00 Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus
15. Torsdag kl 19:30 Bokpresentasjon  La masken falle Sunnbok og SI
17. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelime 12:00 Normisjonsfest 17:00,
       Søndag 18. Gudsteneste Stord kyrkje kl 11:00
18. Søndag    Forsamlingsmøte SI 11:00
21. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
25. Søndag   Møte NLM Palmesøndag

APRIL 2018
02. Mandag  Møte SI  2dre påskedag kl 11:00 Tale John Inge Rolfsnes
08. Søndag  Møte Israelsmisjonen Tale: Rolf Gunnar Heitmann
15. Søndag   Forsamlingsmøte SI
21. Laurdag Konfirmasjon IMS      kl 12:00
22. Søndag  Møte NMS 19:30      Årsmøte kl 18:00
25. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
29. Søndag    Forsamlingsmøte SI    11:00

MAI 2018
06. Søndag  Møte NLM.
13. Søndag    Møte SI
17. Torsdag   kl. 17.30:  17.mai fest. Indremisjonen.
20. Søndag    Møte NLM 1. pinsedag
27. Søndag  Forsamlingsmøte. SI

JUNI 2018
03. Søndag    Møte Gideon
10. Søndag   Møte SI
17. Søndag   Møte NMS
24. Søndag  Møte SI

JULI 2018
01. Søndag    Møte NMS
15. Søndag    Møte  NLM
29. Søndag    Møte SI

AUGUST 2018
05. Søndag    Israelsmisjonen
12. Søndag    Møte  SI
19. Søndag    Møte NLM
26. Søndag    Møte SI

SEPTEMBER 2018
02. Søndag   Møte NMS kl 19:00 Tale Magne Osland
09. Søndag    Møte SI SAMLINGSFEST 11:00
15. Laurdag Barnas dag på Sunnbok bokhandelen i Leirvik sentrum
                           10:30 – Lesesund om politihunden Peter
                           12:00 – Vitenshow og Barnekoret Levande Lys
16. Søndag   Møte NLM kl 19:00
19. Onsdag   Brandøybasar 18:00
23. Søndag    Møte SI kl 11:00
26. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
28.-29. Haustmøte Samskipnaden
29. Laurdag   KRAFT 2018 – Teneste- og leiarkonferanse   link til info
30. Søndag    Møte NMS kl 19:00 Tale Eirik Ådland Tappel

OKTOBER 2018
07. Søndag    Møte SI kl 11:00
11. torsdag til 14. Søndag PitStop
14. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00
19. Fredag    Mimosabasar NMS 18:00
21. Søndag    Møte IMF kl 11:00
22. Mandag SkaperTillit undervisning kjellaren kl 19:00
24. Onsdag – 28. Søndag    Møteveke NLM
30. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
31. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30