Misjonsbasar fredag 19. okt kl 18

Hjertelig velkommen til haustens misjonsbasar for NMS fredag 19. okt kl 18:00. Det blir eigen utlodning for barn, åresalg og basarbord. Matsalg. Andakt ved Kari Bolette Lundal.   Arrangør Mimosaforeningen.