Normisjonshelg

Opptak av talane til generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Bibeltime, Tema: Løft blikket og se på Jesus.

Misjons og Lovsongsfest, Tema: Utan Meg kan de ingenting gjera.