Teknikere

Dato   og møte                                                                             Lyd / Bilde

JANUAR 2020
05. Søndag   Nyttårsfest NMS kl 17:00 Johny
10. Fredag      UKS/IUF Fundament 20:00 Even
12. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Øyvind/Øystein
17. Fredag      Fellesmøteveke kl 19 Terje
18. Laurdag    Bibeltime kl 12 Øystein
18. Laurdag    Song og musikk kveld kl 19 Øystein/Johny
19. Søndag     Fellesmøteveke kl 19 Terje
24. Fredag     UKS/IUF Fundament 20:00 Even
26. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Helge/Per Magne

FEBRUAR 2020
02. Søndag  Møte NLM kl 19:00 Oddvar 
09. Søndag  Familemøte! IMF 11:00 Øyvind/Øystein
11. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00 XXXXX
16. Søndag   Møte NMS Sunnhordalandsaksjonen 19:00 Terje
18. Tirsdag    IMF Stord årsmøte 19:00 Johny
23. Søndag   Møte IMF 11:00 Helge/Øystein

MARS 2020
01. Søndag    Møte NLM 19:00 Oddvar
08. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 Øyvind/Per Magne
AVLYST 14. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelt 12:00
AVLYST Normisjfest 17:00,  Johny
AVLYST 15. Søndag  Møte Indre Sjømannsmisjon Johny
20. Fredag   Vårbasar NMS 18:00 Terje (Johny?)
21. Laurdag   kl 11:00 Inspirasjonssamling NMS Johny
22. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Helge/Øystein
29. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00 Johny

APRIL 2020
05. Søndag  Palmesøndag  Møte IMF kl 11:00 Øyvind / Per Magne
13. Mandag 2. Påskedag Møte NLM 19:00 Oddvar
14. Tirsdag kl 19:00 Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus Johny
19. Søndag.  Møte IMF 11:00 Helge/Per Magne
25. Laurdag Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 11:00 xxxxx
26. Søndag  Møte NMS Årsmøte kl 17:30 Terje

MAI 2020
03. Søndag  Møte IMF Kl 11:00. Øyvind /Øystein
10. Søndag    Møte NLM 19:00 Oddvar
15. Fredag      UKS/IUF Fundament 20:00 xxxxx
17. Søndag   kl. 17.00:  17.mai fest. IMF.  Helge
24. Søndag  Møte NMS kl 19:00 Johny

JUNI 2020
01. Måndag   Forsamlingsmøte 2dre pinsedag IMF 11:00 Øyvind / Per Magne
07. Søndag   Møte NLM kl 19:00 Terje
14. Søndag   Møte IMF kl 11:00 OppNed møte Helge
21. Søndag   Møte NMS kl 19:00 Oddvar
28. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Øyvind / Øystein

JULI 2020
05. Søndag    Møte NLM kl 19:00 ???? XXXXXX
19. Søndag     Møte IMF kl 11:00 XXXXXX

AUGUST 2020
02. Søndag    Israelsmisjonen kl 19:00 Terje
09. Søndag    Møte  IMF kl 11:00 Helge / Per Magne
16. Søndag    Møte NLM 19:00 Oddvar
23. Søndag    Områdeårsmøte NMS Johny
29. Laurdag Lovsongskveld IMF 19:00 Øyvind
30. Søndag    Møte IMF SAMLINGSFEST  kl 11:00 Øyvind / Øystein