Junior Ving

Me møtest kvar torsdag kl. 17.00 -18.30 i kjellaren på Leirvik Bedehus.

Plan for hausten 2018
Dato     Type
23.Aug   Felles
30.Aug    Gruppe
06.Sept   Gruppe
13.Sept   Gruppe
20.Sept   Felles  Utlodding. Ta med 20 kr
27.Sept    Gruppe
04.Okt     Gruppe
11.Okt     Haustferie
18.Okt   Gruppe
25.Okt    Gruppe
01.Nov    Felles Utlodding. Ta med 20 kr
08.Nov   Gruppe
15.Nov   Gruppe
22.Nov   Gruppe (Juleverkstad)
22.-25.Nov Mulighet for leir på Brandøy
29.Nov   Juleavslutning Utloddning. Ta med 20kr.
27. Des  Me kan delta på Familiefest

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, Lego , spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Fellessamlingar. Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utloddning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen på Junior –ving så er me takksamd for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt Mob 91822986.
Beste helsing Leiarane.

Plan for våren 2018
Dato     Type
11.Jan   Gruppe
18.Jan    Gruppe
25.Jan   Gruppe
01.Feb   Gruppe
08.Feb   Felles  Utlodding. Ta med 20 kr
15.Feb    Gruppe
22.Feb     Vinterferie
01.Mars   Gruppe
08.Mars    Gruppe
15.Mars    Gruppe
22.Mars    Felles Utlodding. Ta med 20 kr
29.Mars   Påskeferie
05.April   Gruppe
12.April   Gruppe
19.April   Gruppe
26.April   Gruppe
3.Mai   Sommer avslutning

Plan for våren 2017
Dato     Type
12.Jan    Gruppe
19.Jan    Gruppe
26.Jan   Gruppe
02.Feb   Gruppe
09.Feb   Felles  Utlodding. Ta med 20 kr
16.Feb    Gruppe
23.Feb     Gruppe
02.Mars   Vinterferie
09.Mars    Gruppe
16.Mars    Gruppe
23.Mars    Felles Utlodding. Ta med 20 kr
30.Mars   Gruppe
06.April   Gruppe
13.April    Påskeferie
20.April   Gruppe
27.April    Sommer avslutning

Planen for hausten 2016
Dato     Type

25.Aug   Felles
1.Sep     Gruppe
8.Sep     Gruppe
15.Sep   Gruppe
22.Sep   Felles  Utlodding. Ta med 20 kr
29.Sep   Gruppe
6.Okt      Gruppe
13.Okt   Haustferie
20.Okt    Gruppe
27.Okt    Felles Utlodding. Ta med 20 kr
03.Nov   Gruppe
10 Nov   Gruppe
17 Nov   Gruppe
24 Nov   Gruppe (Juleverkstad)
1.Des     Jule avslutning Utlodding. Ta med 20 kr