Junior Ving

Me møtest annan-kvar mandag kl. 17.30 -19.00 i oppe på parkeringsplassen på Leirvik Bedehus. Denne hausten er me ute. Kontaktperson Johny Dyrøy mob 90664877

Plan for hausten 2020  Partalsveker:
Veke  Dato          Samlingstype    Leder  Andakt      Plass
36       31.aug      UTEJuniorVing  Johny   Åslaug       Fjøra ved kyrkja Åslaug/Boller
38       14.sept    UTEJuniorVing  Åslaug Johny         Skogen på Ås Johny/Åslag vafler
40       28.sept    UTEJuniorVing  Johny   Lise Marie  Lundarstøl Åslaug/pinnebrød
     NB Me møter på Lundastøl 17:30. Bilar frå bedehuset 17:10
     Kjører heim frå Lundastølen 18:50. På bedehuset 19:10
42        12.okt       UTEJuniorVing  Johny    Åslaug    Skogen på Ås Johny/ popcorn
44        26.okt      UTEJuniorVing  Åslaug  Johny         Landåsen Åslaug/kaker
      NB Me møter i Landåsen 17:30. Bilar frå bedehuset 17:25 og 1730
      Kjører heim frå Landåsen 18:55. På bedehuset ca 19:00
46           9.nov     UTEJuniorVing  Johny   Åslaug        Musemsparken Åslaug /frukt
48         23.nov   JuleUTEJuniorVing Åslaug  Johny  Museumsparken Alle /graut

Aktuell leir på Brandøy:
AVLYST Miniadventshelg,   2.-5. klasse      20.-22. november        Pris: 800,-
Leir-informasjon og påmelding : https://indremisjonssamskipnaden.no/leirar/

våren 2020  Oddetalsveker.
Veke  Dato    Samlingstype Leder
3           13.jan       Grupper            Johny
5           27.jan      Grupper            Johny
7           10.feb     Felles                 Åslaug      Utlodding. Ta med 20 kr
9           24.feb     FRI                     Vinterferie
11          09.mar   Gruppe             Johny
13          AVLYST  23.mar   Grupper            Åslaug
15          06.april  FRI                      Påskeferie
17           AVLYST 20.april  Grupper          Johny
19           AVLYST 04.mai    Felles               Johny          Sommaravslutning, ute opp

Sommarminileir 2-4 klasse   23.-25. juni på Brandøy

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, Lego , spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Fellessamlingar. Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utloddning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen på Junior –ving så er me takksamd for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Johny Mob 906647877.
Beste helsing Leiarane.