Barnekoret Levande Lys

Hei! 😊
Levande Lys er eit kor for ALLE barn ca i alderen 4 år til 4. klasse.
Me møtest kvar måndag kl. 17.45 -18.30 oppe på Leirvik Bedehus.

Plan for av hausten 2018
Mandag 03. september Øving Leirvik Bedehus 17:45
Laurdag 15. september Barnas dag på Sunnbok ved rådhuset på Leirvik kl 12
Mandag 17. september Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 01. oktober Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 15. oktober Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 29. oktober Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 12. november Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 26. november Me syng for dei gamle på ein sjukeheim
Søndag 16. desember Me syng jula inn  kl 16:00 Leirvik Bedehus
Torsdag 27. desember Barnefest på Leirvik Bedehus 17:00

Me har laga ei gruppe på Facebook. SMS Reidun Dyrøy 97156647 for å bli medlem.
Ved å trykke på linken under, kommer du rett inn på facebook-siden til Levande Lys, og få med deg siste nytt.

Barnekoret «Levande lys» – facebook

Me har ei liste med songane på Spotify for denne hausten.
Me har ei liste med songane på Spotify fram til og med våren 2017:   Levande Lys 2015
Her er dei tidligare songane me har hatt på Levande Lys:  Levande Lys tidlegare

Me har ein kontingent på kr. 50,- pr. semester. Kan betalast på øving med kort eller til konto 8160.17.82669   Merk betalinga med navn på barnet og Haust 2017

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong, du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen i Levande Lys så er me takksame for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt Mob 97156647.
Beste helsing leiarane Reidun, Ingfrid, Ingeborg, Ingeborg, Sara og Johny.

Fullstendig plan