Barnekoret Levande Lys

Hei! 😊
Levande Lys er eit kor for ALLE barn ca i alderen 4 år til 4. klasse.
Me møtest annankvar måndag kl. 17.45 -18.30 oppe på Leirvik Bedehus.

Plan for hausten 2019
Mandag 21. Januar       Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 21. Januar       Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 04. Februar   Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 18. Februar   Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 04. Mars        Øving Leirvik Bedehus 17:45
Søndag 17. Mars          Me syng i Stord Kyrkje 11:00
Mandag 18. Mars        Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 01. April         Øving Leirvik Bedehus 17:45
Mandag 29. April         Øving Leirvik Bedehus 17:45
Onsdag 01. Mai            Me syng på Solgry
                                             www.solgry.com
Mandag 13. Mai            Sommaravslutning!

Me har laga ei gruppe på Facebook. SMS Reidun Dyrøy 97156647 for å bli medlem.
Ved å trykke på linken under, kommer du rett inn på facebook-siden til Levande Lys, og få med deg siste nytt.

Barnekoret «Levande lys» – facebook

Me har ei liste med songane på Spotify for denne hausten.
Me har ei liste med songane på Spotify fram til og med våren 2017:   Levande Lys 2015
Her er dei tidligare songane me har hatt på Levande Lys:  Levande Lys tidlegare

Me har ein kontingent på kr. 50,- pr. semester. Kan betalast på øving med kort eller til konto 8160.17.82669   Merk betalinga med navn på barnet og Vår 2019

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong, du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen i Levande Lys så er me takksame for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt Mob 97156647.
Beste helsing leiarane Reidun, og Johny.

Fullstendig plan