Gammalt program frå 2017

JANUAR 2017
08. Søndag   Nyttårsfest NMS
15. Søndag kl. 16.00: Forsamlingsmøte. John Inge Rolfsnes taler. Indremisjonen
18. Onsdag 22. Søndag Fellesmøteveke SLB og alle organisasjonane
29. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Ingebrigt Sørfonn taler. Indremisjonen.

FEBRUAR 2017
05. Søndag      Møte NMS Sunnhordalandsaksjonen for Misjon
07. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00
12. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Indremisjonen
15. Onsdag – 19. Søndag Møteveke NLM
21. Tirsdag    Styremøte Rådsmøte
23. Torsdag kl 19:30 Årsmøte Stord Indremisjon
26. Søndag  kl.16.00: Forsamlingsmøte. Reidar Brevik taler. Indremisjonen

MARS 2017
05. Søndag    Møte Indre Sjømannsmisjon
08. Onsdag    kl 19:00 Informasjonsmøte IMS konfirmant CONTENNEW
11. Laurdag   Inspirasjonssamling NMS
12. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Berit Hovstad taler. Indremisjonen
14. Tirsdag kl 19:00 Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus
17. Fredag     Vårbasar NMS 18:00
19. Søndag    Møte NLM
24. Fredag  – Inspirasjonshelg med Martin Cave. Lovsangskveld 25. Lørdag  –  Inspirasjonshelg med Martin Cave. Lørdag er møtene på Horneland bedehus.
                            Kl. 11 – 15 Bibeltimer med matpause.
                            kl. 19.30: Møte 
25. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelime 12:00 Normisjonsfest 17:00,
       Søndag 26. Gudsteneste Stord kyrkje kl 11:00
26. Søndag   kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Martin Cave taler. Indremisjonen

APRIL 2017
01. Laurdag kl 17:00 Fest og Basar med Ichtus
02. Søndag     Møte Israelsmisjonen Talar Paul Odland
09. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte.  Indremisjonen. Johannes Olsen taler
17. Søndag    Andre påskedag Møte NLM
23. Søndag  kl.16.00: Forsamlingsmøte. Kjell Håland taler. Indremisjonen
29. Laurdag           40 Årsfest Levande Lys
30. Søndag   kl. 19.30:  Møte NMS.  Edel Sørvik taler

MAI 2017
07. Søndag  kl. 16.00: Forsamlingsmøte. Håkon C. Hartved taler. Indremisjonen.
14. Søndag  kl. 19.30:   Møte NLM
17. Onsdag   kl. 17.00:  17.mai fest. Ingebrigt Sørfonn taler. Indremisjonen.
21. Søndag   kl. 19.30:   Møte NMS
28. Søndag   kl. 16.00: Indremisjonen. Tale ved Ingvild Løklingholm.
30. Tirsdag   kl 18:30  Allmøte Stord Indremisjon

JUNI 2017
04. Søndag    1 pinsdag Møte NLM
11. Søndag   Sommeravslutning hos Kjersti og Tor Helge Valvatne.
                           Andakt ved Randi Lønning Matre
18. Søndag   Møte Israelsmisjonen
25. Søndag  Møte SI

JULI 2017
02. Søndag    Møte NMS Avlyst
16. Søndag    Møte  NLM Avlyst
30. Søndag    Møte SI

AUGUST 2017
06. Søndag    NMS eller Kristen Muslim Misjon
13. Søndag    Møte SI eller Gideon
20. Søndag    Møte NLM
27. Søndag    Møte SI

SEPTEMBER 2017
03. Søndag   Møte NMS
10. Søndag    Samlingsfest SI Tale Ingvild Løklingholm
12. Tirsdag    Områdestemne NLM kl 18:00
17. Søndag   Møte NLM  Tale Åge Nevland   18:00 Møte om Norea Radio   19:30 Søndagsmøte
20. Onsdag   Brandøybasar 18:00
24. Søndag    Møte SI Tale Håkon Hartvedt
29. Fredag    God Fredag Haustmøte Samskipnaden 19:00 Festkveld med smil og alvor
30. Laurdag Haustmøte Samsk 16:30 Møte  19:30 Vi møtes, Erik Furnes, John Inge Rolvsnes

OKTOBER 2017
01. Søndag Møte NMS Tale Anne Marie Reimers
08. Søndag    Møte SI Tale Aastrid Aase
15. Søndag   Møte Israelsmisjonen
20. Fredag    Mimosabasar NMS 18:00
22. Søndag    Møte SI Tale John Inge Rolvsnes
25. Onsdag – 29. Søndag   19:30  Møteveke NLM Tale Steinar Harestad (ikkje møte laurdag)

NOVEMBER 2017
05. Søndag   Møte SI Tale Berit Hovstad
11. Laurdag  Julemesse Stiftelsen kl 11 og 16
12. Søndag   Møte NMS 19:30
13. Tirsdag   Rådsmøte
19. Søndag   Møte SI Tale Svein Bjarne Aase
25. Laurdag  Julemesse NLM Magne Birkedal deltek
26. Søndag   Møte NLM Tale Magne Birkedal
29. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30

DESEMBER 2017
03. Søndag    Møte SI Tale Marit Aadnanes
09. Laurdag   Juleverkstad SI 16:00
10. Søndag    Julekonsert i Kyrkja 17:30   (ikkje møte bedehuset)
17. Søndag   Me syng Jula inn SI Tale Johannes Olsen
27. Onsdag   Familiejuletrefest kl 17
27. Onsdag   Ichtus konsert i kyrkja 19:00
31. Søndag    Nyttårsfest IUF