Program frå forrige månedar

Gammalt program for historikk, nyeste / siste nederst
Her finn du oversikt over alle tidlegare  Program.
Gammalt program frå 
2017  ,  2018  ,  2019  ,  2020  ,  20212022,   2023
Dato                 Møte

JANUAR 2024
01. Måndag IMS Digitalt: I januar vil vi lese Bibelen saman (31 dagar), eit kapittel for kvar dag. Vi opprettar ei open facebook-gruppe «Vi les Bibelen i januar!». Her kjem det til å bli lagt ut ein video kvar dag, der lokale folk deler noko frå det dei har lese. 
04. Torsdag LYD planleggingsmøte 20:30 for konsert 6 eller 13 april 
06. Laurdag. Utleige matsalen oppe heile dagen KL famsaml
07. Søndag   Nyttårsfest NMS kl 17:00 (IMF neste år)
08. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 02)
08. Mandag  Lovsongsbrørene 19:00
08.  Måndag  Bønneveka IMF Ungdomsrommet kl 19:30-21:00
09.  Tysdag   Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:30 Hovudsalen
09. Tysdag    IMS Styresamling kl 18:00 Matsalen
09. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30
09.  Tysdag  Bønneveka IMF Ungdomsrommet kl 19:30-21:00
10.  Onsdag  Bønneveka IMF Ungdomsrommet kl 19:30-21:00
11.  Torsdag  Bønneveka IMF Ungdomsrommet kl 19:30-21:00
12. Fredag   Utleige Hovudsal Gravferd og minnestund heile dagen
12.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
12.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
13. Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
14. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Veke 02 Tale Kjetil Fyllingen
15. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 03)
15. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
16. Tysdag    Valkomite SLB 18:00
16. Tysdag    Møte for Brannvern Info –Ein leiar frå alle lag møter 19:00
18.  Torsdag Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
19.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
19. Fredag  Fellesmøteveke SLB og alle organisasjonane kl 19 Silje Sjøtveit Song: Gunhild og John-Inge
19.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
20. Laurdag  Fellesmøteveke kl 11 SLB og alle organisasjonane Silje Sjøtveit Song: KorEnkelt
20. Laurdag  Fellesmøteveke Lunch  kl 12 SLB og alle organisasjonane
20. Laurdag  Fellesmøteveke kl 13 SLB og alle organisasjonane Norodd Stavenjord Song: KorEnkelt
20. Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20 
21. Uleige gudsteneste KF Ungdomsrommet kl 12
21. Søndag  Fellesmøte kl 19:00 Tale: Roar Vik The blessing video vist på møtet Song: Lovsongsbrørne
22. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 04)
22. Mandag  Lovsongsbrørene 19:00
25. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
25. Torsdag   Arbeidarsamling IMS kl 08:00 og ut dagen og kvelden Ungdomsrommet
25. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
26.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
26.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
27. Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
28. Søndag   Møte IMF kl 11:00 Storsamling Tale Sara Brosvik
28. Søndag  Møte Indre Sjømannsmisjon kl 19:00
AVLYST 29. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 05)
29. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse hovudsal 18:15-19:00
29. Måndag   IMF: Forkynnerkurs 17:30 Daniel Sæbjørnsen Ungdomsrom Påmelding

30. Tirsdag Styremøte Rådsmøte kl 19 Program Strategi
30. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30
31. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30 Me får besøk av sokneprest Fríðleif Lydersen!

FEBRUAR 2024
01. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
01. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
02.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
02.  Fredag     Fundament felles Ungdomsklubb UKS og UNG 20:00  
02. – 04. Bandøy Damehelg
02. – 04. Helgatun Skileir 8.klasse+
AVLYST 03.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb deltok på Fundament i går
04. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Tale Ingvild Løklingholm
05. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 06)
05. Måndag Ekstra Øving Stord SoulChildren  17:30-19:30
05. Mandag IMF medlemskveld med Runar Landro kl 19:00 Ungdomsal
05. Mandag  Lovsongbrørene 19:30
06. Tysdag Planleggingsmøte konsertgruppa LYD kl 20 Matsalen
08. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
08. Torsdag   Utleige minnestund Hovudsal fram til ca 18
08. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
09.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
09.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
09. – 11. Møtehelg med den svenske predikanten og forfattaren Thomas Sjødin. Han er jordnær, himmelvendt og er alltid ute etter å løfta fram håpet. Svein Bjarne med fleire arrangerer møteveka i sammarbeid med Stiftelsen Leirvik Bedehus.
09. Fredag Tema-Kveld kl 1930 Thomas Sjødin, Sang: Aina og Aril Schøld
10. Laurdag Tema-Samling kl 1000 Thomas Sjødin, «Det skjer mens du hviler»
Barnesamling i kjellaren, sal av graut.
10. Laurdag Stord Kyrkje, forbønnsgudsteneste kl 1630 Thomas Sjødin, stillhet
10. Laurdag Kveldsmat Leirvik bedehus kl 1800
10. Laurdag Kvelds-samling kl 1900 Thomas Sjødin, «Gud er lys»
10.  Laurdag UNG – deltar volleyballturnering med Zoomin på Gilje fleirbrukshall. Det starter kl 19, avreise frå Leirvik Bedehus 18:15 Påmelding Johny på 90664877 pga transport
11. Søndag Stord Kyrkje, festgudsteneste kl 1630 Thomas Sjødin, Ichtus
11. Søndag   Møte NMS kl 19:00

12. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 07)
12. Måndag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
13. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00
Flytta til søndag 14.  Onsdag   Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:30 Flytta til søndag
15. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
15. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
16.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
16.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
17. Laurdag Kraft Konferanse IMS Heile huset
17. Laurdag Stord SoulChildren konsert Arena kl 14 mer duoen Hallaisiken
17.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
18. Søndag Stord SoulChildren syng på gudsteneste Stord Kyrkje kl 11
18. Søndag    Møte IMF 11:00 Nattverd Tale Svein Bjarne Aase
18. Søndag    Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 18:00 Flytta frå onsdag
19. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 08)
19. Mandag  Lovsongbrørene 19:30
20. Tirsdag    IMF Stord årsmøte 19:00
22. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
22. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
23.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
23.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse Ser på the Chosen Vinterferie start
24.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
25. Søndag   Møte  NLM kl 19:00
26. – 03. ConTeenNew Misjonstur
27. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30
28. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30 Me får besøk av Gunhild Rolfsnes!

MARS 2024
26.-03 Mars Vinterferie Skulen (veke 09)
01. – 03. Brandøy Juniorhelg 4-9 år med fylgje
03. Søndag   Møte IMF 11:00 Tale Simen EliasTeigland
03. Søndag   Møte NMS kl 19:00 Tale Prost Svein Arne Theodorsen
04. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!   (veke 10)
04. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
Utsatt 05. Tysdag    Møte for Førstehjelp og hjertestarter Alle ledere i alle lag møter 18:30 Utsatt til 19 mars
06.  Onsdag   Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:30
07. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
07.  Onsdag   Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 17:00
07. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
08. Fredag      Syng med Lovsongsbrørne kl 19
08.  Fredag     Fredagsklubb  5-7 klasse
08.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
09.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
10. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Tale Terje Vikestrand
10. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00 Tale ved Knut Fr. Sørheim frå Norhordland og Israelsmisjonen
11. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 11)
11. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
12. Tirsdag Øving Lovsongskveld hovudsalen 19:00
12. Tirsdag   Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus Ungdomsrommet kl 19:00
13. Onsdag Utleige ungdomsrommet KF kl 16 og utover
14 Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
14. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
15. – 17. Brandøy Tweensweekend 5-7 klasse
15.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
15.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
16.  Laurdag  Bibeltime IMF Dagtid x 2 «Stå Sterke i Stormen» Åpne Dører Arr felles med Horneland Bedehus
16.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
17. Søndag Utleige ungdomsrommet KF kl 12-17
17. Søndag   Lovsongskveld IMF 19:00 Hovedsal oppe
18. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 12)
18. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
19. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30
FLYTTA 19. Tysdag Rådet: evalueringsmøte og planleggingsmøte for Fellesmøteveka på Leirvik Bedehus. Kl 19 i matsalen FLYTTA til 30 april
FLYTTA til etter påske: 19. Tysdag    Møte for Førstehjelp og hjertestarter Alle ledere i alle lag møter 18:30 FLYTTA
20. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30 Hovedgjest er Axel Lygre som vil fortelle om 1000 års jubileet på Moster
21. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
21. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
22.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
22.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
22. – 26. Brandøy Påskefestival 8. klasse+
23.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
24. Søndag   Møte NLM kl 19:00 palmesøndag
25. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 13)
25. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
28. Torsdag   Horneland bedehus Skjærtorsdag Nattverdsmøte kl 19?
31. Søndag   1. påskedag Møte IMF Tale Hilde Teigland Lovsang Simen

APRIL 2024
01. Mandag  2dre Påskedag Møte NLM kl 19 (veke 14)
03. Onsdag Utleige hovudsalen Plussreiser Informasjonsmøte kl 19

05. Fredag Stord Soul Children Konsertbasar kl 18-20
06. Laurdag UKS Ungdomsklubb 8-10 klasse i Hovudsalen oppe kl 20
06.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20 deltar på konsert med LYD
06.  Laurdag LYD har konsert med duoen LYKTE kl 19:00 Bilettar kr 250

07. Søndag UKS Ungdomsklubb 8-10 klasse kl ?
07. Søndag  Møte ImF kl 11:00 Storsamling Tale Lise Marie Litlabø
08. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 15)
08. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
09. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30
10. Onsdag MINI-PIT STOP Hovudsalen og Ungdomsrommet kl 18:30 Besøk av Bildøy!

11. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
11. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
12.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
12.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse Besøk av Bildøyteam!
13. Laurdag. Utleige hovudsalen heile dagen KF bursdag
13.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
14. Søndag   Møte IMF 11:00
 Tale Tor Espen Kristensen

14. Søndag SoulKids syng på gudsteneste Stord Kyrkje kl 11:00
14. Søndag Utleige gudsteneste Hovudsalen KF 14:00
14. Søndag Horneland Bedehus 19:30 Stå sterke i stormen samling med Åpne Dører

15. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 16)
15. Mandag  Lovsongbrørene 19:30
16. Tysdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus Konstituering nytt styre kl 19:30
18 Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
18. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
19.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
19.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
20. Laurdag  ImsÅrsmøte Heile huset 11:00-17:30

19-21 Helg  Forsamlingshelg på Brandøy, påmeld/sprsm: Per Magne 47141866

20.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
21. Søndag  Møte NMS kl 19 Tale Eirik Tappel Årsmøte etter møtet
22. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 17)
22. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
22. – 25. Brandøy Vårtreff på Brandøy for dei over 60
24. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
25. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
25. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
26.  Fredag     Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
26.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
27. Laurdag Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 11:00 og 13:00
27. Laurdag Utleige konfirmasjon oppe hovudsalen MNA
27. Laurdag Utleige konfirmasjon nede ungdomsrommet GTD
28. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale John-Inge Rolfsnes
28. Søndag Utleige gudsteneste Ungdomsrommet KF 17:00
29. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING! (veke 18)
29. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
30. Tirsdag    Styremøte Rådsmøte kl 19  Strategi (rådet og ikkje undergruppene) Me samles og samtaler om arbeidet, utviklinga framover, tankar om strategi for bedehuset og stiftelsen, arbeidsfordeling, annsvar for festar osv, fellesmøteveka, kven skal lede rådet osv. Ønsker at alle i rådet stiller på dette møtet.
30. Tysdag  NMS Mannsforening kjellarstova kl 19:30

MAI 2024
02 Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
02. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
02.  Fredag     Sommaravslutning Fredagsklubb 18:00-19:30   5-7 klasse
03.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
04. Laurdag Utleige Konfirmasjon KF Hovudsalen heile dagen
04.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
05. Søndag    Møte  NMS 19:00
06. Måndag Øving Stord SoulChildren  18:00 (veke 19)
06. Mandag   Øving Stord SoulKids 1-4 klasse kjellaren 18:15-19:00
09. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
10.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
11. Laurdag Utleige konfirmasjonsfest DVP hovudsalen heile dagen
11.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
12. Søndag  Møte IMF Kl 11:00. Nattverd Delemøte
13. Måndag   JuniorVing 17:30 Sommaravslutning JuniorVING! (veke 20)
13. Mandag StordSoulChildren Ekstra Øving på Leirvik Bedehus kl 18:00
13. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
13. Mandag Komitemøte oppussing kjellar ungdomsrommet kl 20:00
14. Tysdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:30
15. Onsdag Horneland Bedehus Informasjonsmøte ConteenNew Konfirmasjon i regi av IMS 17:30
15. Onsdag Møte Fellesmøte-komite møte kl 19:30
16. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
17. Fredag kl 15 Felles 17 mai tog alle organisasjonane og fellekirkelg samling.
AVLYST 17. Fredag kl. 17.00:  17.mai fest. AVLYST
17. Fredag UNG Telt tur kl 19:00 – Overnatting Kontakt Johny mob 90664877
18. Laurdag Utleige Kjøken oppe
18.  Laurdag Ikkje UNG i dag, me har vore på telt tur
19. Søndag Utleige Ungdomsrom nede
19. Søndag   Første pinsedag
19. Søndag Moster Amfi kl 11 Feiring av 1000 års jubileum, kristenretten!
20. Måndag    Møte NLM 19:00 Andre Pinsedag (veke 21)
21. Tysdag Vårdugnad, rydde rundt huset kl 17-20:30, kaffi kl 1830-19
22. Onsdag Ryddedugnad, fra kl 16:30 Me skal pusse opp «bordtennistommet» og gangen i kjellaren, til dette treng vi litt hjelp. Då blir det å rydde ut romma som skal ordnes (bod på aktivitetsrom, bordtennisrom og gang). Rydding, vasking og ordning. Ta gjerne med tilhenger dersom du kan hjelpe med å bli kvitt litt bos.
23. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
24.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
25. Laurdag Utleige konfirmasjonsfest oppe TO
25.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
26. Søndag   Møte IMF kl 11:00 Tale Aud Karin Ringvoll
27. Mandag  Lovsongbrørene 19:30 (veke 22)
28. Tysdag SoulChildre Lydprøve Moster Amfi kl 17:30-18:30
30. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
31. Fredag UNG drar på Shabattsmåltid på Christian Radich på Moster. Avreis kl 18
31.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse

JUNI 2024
01.  Laurdag UNG – Ikkje UNG i dag
01. Laurdag Sion Moster Temakveld kristenretten Tor Haavik Bilettar
01. Laurdag SoulChildren deltek på konsert Moster Amfi
02. Søndag Moster Amfi Gudsteneste kl 11 Felles for alle Stord SoulChildren deltek TV overføring på NRK
AVLYST 02. Søndag  Møte NMS kl 19 AVLYST
02. Søndag Stor konsert Himmelske tonar kl 21 Billettar
03. Måndag Øving Stord SoulChildren  Sommaravslutning 18:00 (veke 23)
03. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30 (veke 23)
06. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i ungdomsrommet
07.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
AVLYST 08. Laurdag Utleige Songarstemne heile dagen heile huset
08.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
09. Søndag   Møte IMF kl 11:00 Tale Tor Espen Kristensen
11. Tysdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:30 (veke 24)
14. – 16. helg Brandøy: IMS sommarfest!!!!

14.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
15. Laurdag Utleige KF konsert (eller 22 juni) Oppe
15.  Laurdag UNG – Ungdomsklubb VG1 og oppover kl 20
16. Søndag   Møte NLM kl 19:00
17. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30 (veke 25)
19. Onsdag IMF Mannssamlings med Jarle Mong i ungdomsrommet
22. Laurdag Utleige KF konsert (eller 15 juni) Oppe
AVLYST 23. Søndag    Møte IMF kl 11:00 Storsamling med avslutning Fredrik og Hildegunn
30. Søndag  Ikkje møte