Styret i NMS

Styret i Stord Misjonsforening, NMS

Frå 05. mai 2022 er desse med i styret:

Leiar: Kari Ersland
adr.: Sveene 14, 5416 Stord
tlf. 91559411

Nestleiar: Terje Nag
adr.: Håvåsen 13, 5416 Stord
tlf. 48140409

Sekretær: Odlin Stave Aadland
adr.: Storehaugen 19, 5416 Stord
tlf. 99443335

Styremedlem og kasserar: Sverre Olav Lundal
adr.: Båtsvikjo 75, 5415 Litlabø
tlf. 48085562

Varamedlem: Inge Hystad
adr.: Hystadvegen 111, 5416 Stord
tlf. 90802051

***********

Representant for NMS i Leirvik bedehus: Kari Ersland
adr.: Sveene 14, 5416 Stord
tlf. 91559411