Barnekoret Levande Lys

Hei! 😊
Levande Lys har for tida pause og er uten drift. Dersom du vil vera med å driva barnekor ta kontakt med Reidun på mob 97156647.

 

 

 

 

 

 

Levande Lys er eit barnekor for ALLE barn ca i alderen 4 år til 4. klasse. Det var øvingar annankvar måndag kl. 17.45 -18.30 oppe på Leirvik Bedehus.

Me har laga ei gruppe på Facebook. SMS Reidun Dyrøy 97156647 for å bli medlem.
Ved å trykke på linken under, kommer du rett inn på facebook-siden til Levande Lys, og få med deg siste nytt.

Barnekoret «Levande lys» – facebook

Me har ei liste med songane på Spotify for denne hausten.
Me har ei liste med songane på Spotify fram til og med våren 2017:   Levande Lys 2015
Her er dei tidligare songane me har hatt på Levande Lys:  Levande Lys tidlegare

Me har ein kontingent på kr. 50,- pr. semester. Kan betalast på øving med kort eller til konto 8160.17.82669   Merk betalinga med navn på barnet og Vår 2020

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong, du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen i Levande Lys så er me takksame for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt Mob 97156647.
Beste helsing leiarane Reidun, og Johny.

Fullstendig plan