Retningslinjer

Barnekoret Levande lys                                                 

Forslag til retningslinjer revidert 12.11.2015

 Levande lys er et lavterskeltilbud der barn synger og beveger seg til kristen musikk.

 Målsetting:
Vi ønsker å gi barna mestringsfølelse og selvtillit rundt sang og dans, samt gi barn og foreldre et positivt forhold til Bedehuset og Stord Indremisjon.
Vi ønsker at både barna og de voksne skal få et positivt forhold til Jesus, og bli kjent med Ham slik at det kan føre fram til en personlig bekjennelse.

 1. Koret samles hver mandag kl. 17.45 – 18.30 i Leirvik bedehus.

2.   Levande lys er et kor for barn i alderen ca 4 år til 4. klasse.

3.   Ledere
Lederne rekrutterer nye ledere, og rapporterer dette til styret i SI

 1. Ledernes ansvar
  Sammen med dirigenten skape et positivt sangmiljø for alle.
  Sørge for at alle føler seg inkludert og blir sett.
  Sørge for andaktsholder, eller eventuelt ha andakten selv
  Ansvar for innkreving av kontingent – kr. 50,- pr. semester.
  Føre medlemsregister med tanke på søknad om offentlig støtte
 2. Program for kveldene:
  Sang og lek
 3. Økonomi
  Lederne må velge en kasserer som fører et enkelt regnskap.
  Regnskapet skal leveres til SI for revisjon i løpet av januar hvert år.
 4. Investeringer
  Dersom gruppen ønsker å investere i utstyr, skal styret i Stord indremisjon
  godkjenne  dette, dersom beløpet overstiger kr. 5.000.
 5. Samarbeid med styret i SI
  Lederne kan når som helst søke støtte og hjelp hos styret i SI.
  Levande Lys kan også søke økonomisk støtte hos styret i SI når det er
  nødvendig.
 6. Retningslinjene
  Styret i SI ønsker, i samarbeid med lederne for Levande Lys, å lage gode og
  tydelige  retningslinjer som kan være til hjelp for de som har lederansvar.