IMF Stord

IMF Stord

Det er svært mange, også blant godt voksne som er på facebook. Det er også
IMF Stord. Ved å trykke på linken under, kommer du direkte til siden med ferske nyheter.
IMF Stord – facebook
Indremisjonens ungdomsforening – IUF – facebook

Indremisjonssamskipnaden

Stord indremisjon er tilsluttet Indremisjonssamskipnaden. Mer informsjon om denne organisasjonen finner du på hjemmesiden eller på facebook.
Indremisjonssamskipnaden – hjemmeside
Indremisjonssamskipnaden – facebook

Indremisjonsforbundet
Som en del av Indremisjonssamskipnaden, er vi også knytt opp til Indremisjonsforbundet. Mer informasjon om forbundet finner du på hjemmesiden, og på facebook
Indremisjonsforbundet – hjemmeside
Indremisjonsforbundet – facebook