Møteprogram

 

SØNDAGSMØTER I LEIRVIK BEDEHUS 2017

Søndag 29. januar kl. 16.00: Indremisjonen.
Ingebrigt Sørfonn taler.