Fredagsklubben

Me møtest kvar fredag kl. 18.00 -19.30 i kjellaren på Leirvik Bedehus.

Plan for resten av våren 2019
Dato     Type
03.Mai   Sommaravslutning

Leir på Brandøy
27.-30. Juni  Mulighet for SommarleirBrandøy 5.-7. klasse 950,-

Plan for hausten 2019
Dato     Type
23. Aug   Første samling for hausten
:

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . 

Utlodning

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Mob 99363970 Mariann.
Beste helsing Leiarane.