Utleigepriser 

Utleigeprisar oppdatert frå 01.01.2024. For utleiger avtala før oppdatering kan gamle utleigeprisar framleis brukast. Utleigeprisane ligg og som nedlastbar PDF under.