Normisjon

Kontaktperson for Normisjon på Leirvik:
Johny Dyrøy
Telefon: 906 64 877
Mail: johny.dyroy@sklbb.no

Normisjon sine nettsider >>