Retningslinjer

Fredagsklubben                                                               revidert 12.11.2015

 Forslag til retningslinjer revidert 12.11.2015

Målsetting: 

Målet er å nå de unge med Guds ord, slik at de blir værende hos Jesus alltid.Gjennom undervisning, andakter, sang og andre aktiviteter vil vi gjøre de unge kjent med Guds ord. Vi vil hjelpe dem fram til en personlig bekjennelse på Jesus.Vi ønsker også gjennom dette arbeidet å knytte de unge til forsamlingen på bedehuset, slik at de kan se indremisjonen som en strategisk base for kristent liv og tjeneste.

1.  Fredagsklubben samles hver fredag kl. 18.00 – 19.30 i Leirvik bedehus.

2.  En samling beregnet for barn fra 5. – 7. klasse.

 1. Ledelse:
  Et styre med inntil 6 voksne medlemmer
  Lederne rekrutterer nye ledere, og sender informasjon om dette til styret i SI

4.   Ledernes ansvar
Programansvarlig for kveldene, og lede samlingene.
Sørge for at alle føler seg inkludert og blir sett.
Sørge for andaktsholder, eller eventuelt ha andakten selv
Ansvar for salg
Ansvar for innkreving av kontingent – kr. 50,- pr. semester.
Føre medlemsregister med tanke på søknad om offentlig støtte

 1. Program for kveldene:
  Aktivitetene blir tilpasset deltakernes behov og interesser.
  Sang og andakt
  Mat som deltakerne betaler kr. 20 for hver gang.
  Leker, playstation, scrap-book, brettspill, rc-biler, utflukter, grilling

6.  Økonomi
Lederne må velge en kasserer som fører et enkelt medlemsregister og regnskap.
Regnskapet skal leveres til SI for revisjon i løpet av januar hvert år.
Styret kan søke om økonomisk støtte fra Frifond Barn og Unge. Se egne
retningslinjer.

 1. Investeringer
  Dersom gruppen ønsker å investere i utstyr, skal styret i Stord indremisjon
  godkjenne dette, dersom beløpet overstiger kr. 5.000.
 2. Samarbeid med styret i SI
  Lederne kan når som helst søke støtte og hjelp hos styret i SI.
  Fredagsklubben kan også søke økonomisk støtte hos styret i SI når det er
  nødvendig.

 

 1. Retningslinjene
  Styret i SI ønsker, i samarbeid med Fredagsklubben, å lage gode og tydelige
  retningslinjer som kan være til hjelp for dere som har lederansvar.

Styret 2015-2016

Tove Iren Notland, Kristbjørg Solsvik, Jarle Steinsland, Mariann Milje,                                   Øystein Solsvik, Jon Arild Helmersen