Kristen Muslimmisjon

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia.

Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940.

Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Den eldste misjonsmarken er India. I Sajinipara arbeider vi med helsearbeid, skole for jenter, mange mindre prosjekter og evangelisering. For øyeblikket har vi en misjonær i India, Anne Margrethe Eidesvik fra Bømlo.

Indonesia støtter KMM organisasjonen Smyrna Fellowship (SMF), og lønner seks evangelister /medarbeidere. KMM støtter flere nasjonale kristne kirker og organisasjoner. Mennesker blir frelst gjennom våre evangelister / medarbeidere sitt.

I Israel er arbeidet ledet av pastor Yousif Odeh, som gir ut et kristent magasin på arabisk og driver brevkurs og bibelspredning.

I Senegal drives arbeid innenfor evangelisering, bibeloversetting, brønngraving, handikapp- og alfabetiseringsarbeid

Kristen Muslimmisjon

Telefon: 911 50 344   Bankgiro: 8220.02.19720