Kristen Muslimmisjon

Lys over Land (tidl Kristen Muslimmisjon) er en liten misjonsorganisasjo med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet.

Lys over Land er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet.
Vi har arbeid i India, Senegal og Indonesia. Lys over Land støtter fattige og marginaliserte grupper gjennom sosialt arbeid, utdanning og helsetjenester til grupper som ikke har tilgang til dette og gjennom å gi mikrofinans og veiledning til små oppstartsbedrifter.

https://www.lysoverland.no