Andre datoar

Styremøter, vasking, komitemøter, foreninger, utleige, øvinger osv
Send melding til Johny ved tilføringar og endringar; mob 90664877. 
Vasking: Dersom den oppsette tida ikkje høver for deg, prøv då å få byta med andre på lista. Dette må de ordna sjølve. Den første i kvar gruppe, bør kontakta dei andre som skal vaska same veka, for å samordna tida. Tysdag er vaskedag. Det er høve til å vaske andre dagar. Kvar enkelt gruppe blir samde om kva tid dei vil vaske.

JANUAR 2022
18. tirsdag Vasking: Marta og Jens Steinsland, Sverre Olav Lundal, Gerd Turid Nygård og Per Brekke.

FEBRUAR 2022
01. tirsdag Vasking og støvs: 1.2 (støvs) Kjersti og Geir Djupvik, Johny Dyrøy, Oddlin og Hans Gunnar Aadland og Karense Henriksen.
01. Tirsdag Rådsmøte kl 19 Program Strategi
15. tirsdag Vasking: Sara Brosvik, Hildegunn Gaustad, Eilen Milje Helmersen, Gunnhild Hystad og Siv Hilde Solsvik.

MARS 2022
01. tirsdag Vasking og støvs: Tove Iren og Svein Notland, Inge Hystad, Gro Isdal, Jorunn Hystad og Ola Malvin Lomheim.
15. tirsdag Vasking: Guri og Terje Bjørnevik, Kjellaug og Norvald Lønning og Sverre Olav Lundal.
29. tirsdag Vasking og støvs: Kristbjørg og Ove Geir Solsvik, Oddvar Naustdal, Jarle Steinsland og Oddlin og Hans Gunnar.

APRIL 2022
05. tirsdag Styremøte SLB kl 19:30
12. tirsdag Vasking: Mariann og Leif Arne Milje, Inge Hystad, Marta og Jens Steinsland.
26. tysdag. 1 ste komitemøte Julemessa SLB 12 nov 2022. Kari, Johny, Tove Iren, Svein, Mariann, Oddlin, Hans Gunnar, UKS.
26. tirsdag Vasking og støvs: Gunhild Hystad, Jorunn Hystad, Sara Brosvik, Karense Henriksen, Ola Malvin Lomheim og Johny Dyrøy.

MAI 2022
03. tysdag Rådsmøte SLB og alle organisasjonane kl 19:30
10. tysdag Styremøte SLB kl 19:30
10. tirsdag Vasking: Kristbjørg og Ove Geir Solsvik, Gerd Turid Nygård, Siv Hild Solsvik og Eilen Milje Helmersen.
18. onsdag Arbeidsmøte og samtale om ungdomsarbeidet 19:45 Ingvild IMF
24. tirsdag Vasking og støvs: Jarle Steinsland, Oddvar Naustdal, Kjersti og Geir Djupvik

JUNI 2022
07 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30
XX. vekedag: Storvask gruppe 1:
Guri og Terje Bjørnevik, Per Brekke, Kjersti og Geir Djupvik, Johny Dyrøy, Birgitte Hatlevik, Eilen Milje Helmersen, Inge Hystad, Jorunn Hystad, Gunnhild Hystad, Karense Henriksen, Kjellaug og Norvald Lønning, Jarle Steinsland

AUGUST 2022
16 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30
23. tysdag Rådsmøte SLB og alle organisasjonane

SEPTEMBER 2022
06 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30

OKTOBER 2022
04 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30

NOVEMBER 2022
08 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30
22. tysdag Rådsmøte SLB og alle organisasjonane

DESEMBER 2022
06 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30

JANUAR 2023
10 . tysdag Styremøte SLB kl 19:30Vasking: Det som skal vaskast: 1. og 2. høgd, trappeoppgangane, samt vindauga ved inngangen nede. Andre tar seg av plantane. Bruk mild såpe og lunka vatn til dørene.
Vi har sett opp støvsuging berre ein gong i månaden. Det er viktig at det vert støvsuga godt dei gongane det står at det skal gjerast.
Det er Agnete Naustdal Aase som har ansvar for vaskelistene. Ho sender no vaskelistene ut på epost. Ver venleg og send e-postadresse og mobilnummer til: agneteaase@hotmail.com eller på sms til 911 29 071. Dei som framleis ynskjer å få vaskelista i posten, vil få det.

GAMLE DATOER:
AUGUST 2021
27.  Fredag      Utleige hovudsal minnestund 10-ferdig Dekke torsdag
31. tirsdag Vasking : Oddlin og Hans Gunnar, Per Brekke, Inge Hystad og Gro Isdal.

SEPTEMBER 2021
11. laurdag Utleige konfirmasjon oppe, hovudsal og nede ungdomsrom, heile dagen. Klargjering Fredag kveld
14. tirsdag Vasking og støvs: Guri og Terje Bjørnevik, Lars Hageberg, Sverre Olav Lundal og Kjellaug og Norvald Lønning.
21. tirsdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus 1930-2130
26. Søndag Utleige konfirmasjon oppe, hovudsal og nede ungdomsrom, heile dagen. Klargjering Laurdag kveld oppe og nede
28. tirsdag Vasking : Mariann Milje, Johny Dyrøy, Marit Haugen, Leif A. Milje og Oddvar Naustdal.

OKTOBER 2021
02. laurdag Utleige konfirmasjon KristentFelleskap oppe, hovudsal heile dagen
05. tirsdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus 19-21
12. tirsdag Vasking og støvs: Tove Iren og Svein Notland, Hildegunn Gaustad, Sara Brosvik, Eilen Milje Helmersen og Siv Hilde Solsvik.
18. mandag Teknikersamling 17:00 – 19:30
25. mandag Styremøte Julemessekomiteen 19:30-21:00
26. tirsdag Vasking : Kjersti og Geir Djupvik, Karense Henriksen, Gunnhild Hystad og Ola Malvin Lomheim.
28. torsdag Awana inspirasjonssamling kl 19 Ungdomssalen
29. fredag Utleige matsal ettermiddag

DESEMBER 2021
07. tirsdag Vasking og støvs: Oddlin og Hans Gunnar, Per Brekke, Guri og Terje Bjørnevik og Mariann Milje.
07. tirsdag Styremøte Oppussingskomiteen 19:30-21:30
07. tirsdag Styremøte Stiftelsen Leirvik Bedehus 19-21
13. mandag Teknikersamling 17:00 – 19:30
21. tirsdag Vasking: Tove Iren og Svein Notland, Leif A. Milje og Kjellaug og Norvald Lønning.
26. søndag Utleige matssal og kjøken