Andre datoar

Styremøter, vasking, komitemøter, foreninger, utleige, øvinger osv
Send melding til Johny ved tilføringar og endringar; mob 90664877. 

DESEMBER 2020
01. tirsdag Styremøte Rådsmøte kl 19 Program V21, H21 og V22
02. onsdag  Utleige: KF kl 18:00 Bibeltime Oppe
06. søndag  Planleggingsmøte: UKS bandet planleggingsmøte kl 11
07. mandag  Dugnad: Dugnad teknikk 17-22
07. mandag  Stiftelsen SLB: Julemessekomite 17:30
Avlyst 08. tirsdag NMS mannsforening: Kjellarstove kl 18:00
08. tirsdag Vasking og støvs: Mariann og Leif Arne Milje (ansv), Kjellaug og
Norvald Lønning, Oddvar Naustdal, Inge Hystad.
08. tirsdag Styremøte SLB: 20-3 kl 19-21 Saker: Økonomi, Julemesse
12. laurdag  Utleige: KF Ungdomslokale kl 19:00
13. søndag  Utleige: KF kl 15:00 Oppe storesal
15. tirsdag Styremøte SLB: 20-3 kl 19-21 Saker: Økonomi, Julemesse
17. torsdag UKS styremøte og bandmøte: kl 17-19 Saker: Oppsummering,planlegging nyttårsaftaJANUAR 2021
14. mandag Utleige: Kurs Ambulanse dagtid

Vasking: Dersom den oppsette tida ikkje høver for deg, prøv då å få byta med andre på lista. Dette må de ordna sjølve. Den første i kvar gruppe, bør kontakta dei andre som skal vaska same veka, for å samordna tida. Styret har bestemt at vi føretrekk tysdag som vaskedag. Det er høve til å vaske andre dagar. Kvar enkelt gruppe blir samde om kva tid dei vil vaske.
Det som skal vaskast: 1. og 2. høgd, trappeoppgangane, samt vindauga ved inngangen nede. Andre tar seg av plantane. Bruk mild såpe og lunka vatn til dørene.
Vi har sett opp støvsuging berre ein gong i månaden. Det er viktig at det vert støvsuga godt dei gongane det står at det skal gjerast.
Det er Agnete Naustdal Aase som har ansvar for vaskelistene. Ho sender no vaskelistene ut på epost. Ver venleg og send e-postadresse og mobilnummer til: agneteaase@hotmail.com eller på sms til 911 29 071. Dei som framleis ynskjer å få vaskelista i posten, vil få det.

OKTOBER 2020
03. laurdag Utleige KF: kl 11:00 Ungdomsrom
05. mandag Øving: kl 20 Øving Lovsongsteamet
06. tirsdag NMS mannsforening: Kjellarstove kl 18:00
06. tirsdag PitStop rigging hovudsal oppe
07. onsdag PitStop rigging hovudsal oppe
13. tirsdag Vasking og støvs: Kristbjørg og Ove Geir Solsvik (ansv), Ola Malvin Lomheim, Oddlin og Hans Gunnar Aadland og Per Brekke.
13. tirsdag Styremøte Julemessekomite: kl 17-19 Saker: Julemesse SLB
13. tirsdag Styremøte SLB: 20-3 kl 19-21 Saker: Økonomi, Julemesse, Loft
14. Onsdag  Utleige: KF kl 18:00 Bibeltime Oppe
17. Laurdag  Utleige: KF kl 11-14 Konfirmasjonsgudsteneste Oppe
19. mandag Øving: kl 20 Øving Lovsongsteamet
19. mandag Styremøte NMS: kl 18 Styremøte kjellarstova NMS
22. torsdag Utleige: kl 20 Utleige ungdomsrom RT Johny
26. mandag Styremøte NMS: kl 18 Kjellarstova
27. tirsdag Styremøte Julemessekomite: kl 17-19 Saker: Julemesse SLB , Gevinster og mat
27. tirsdag Dugnad Lydgruppa: kl 19-23 Planlegging av aktiviteter Rydde lager
27. tirsdag Vasking: Jarle Steinsland (ansv), Marta og Jens Steinsland, Gerd Turid Nygård og Jorunn Hystad.
31. laurdag  Utleige: KF Ungdomslokale kl 19:00

NOVEMBER 2020
01. Søndag  Utleige: KF Storesal oppe kl 11:00
02. mandag Styremøte Julemessekomite: kl 18:30 Saker: Julemesse SLB
AVLYST 03. Tirsdag Foreningsmøte: Normisjon Samtale om arbeidet kl 18:05 – 20:30
06. Fredag pynting til utleige: Storesal fredag kveld
07. Laurdag Utleige: Storesal heile laurdagen
10. tirsdag Vasking og støvs: Siv Hilde Solsvik (ansv), Hildegunn Gaustad, Johny Dyrøy, Gerd Thormodsæther, Jarle Steinsland og Lars Hageberg.
AVLYST 10. tirsdag Styremøte SLB: 20-3 kl 19-21 Saker: Økonomi, Julemesse
16. mandag Styremøte NMS: kl 18 Styremøte kjellarstova NMS
17. tirsdag NMS mannsforening: Kjellarstove kl 18:00
17. tirsdag Styremøte SLB: 20-3 kl 19:30-21:30 Saker: Økonomi, Julemesse
18. onsdag  Utleige: KF kl 18:00 Bibeltime Oppe
19. torsdag  Stiftelsen: Loddsalg Heiane Storsenter 11-16/18 (kontakt Kari)
20. fredag  Stiftelsen: Loddsalg Heiane Storsenter 11-16/18 (kontakt Kari)
21. laurdag  Stiftelsen: Loddsalg Heiane Storsenter 11-16/18 (kontakt Kari)
24. tirsdag Vasking: Rasmus Hatlevik (ansv), Brit-Marit Haugen, Eilen
Milje Helmersen, Karense Henriksen, Alf Magne Lønning.
25. onsdag Styremøte: NMS områdestyre kjellarstova kl 15:15
28. laurdag  Utleige: KF Ungdomslokale kl 19:00
29. søndag  Utleige: KF kl 15:00 Oppe storesal