Styret i pensjonistlaget

Formann:
Reidar Brevik
Telefon: 40 23 83 40