Den Indre Sjømannsmisjon

Kontaktperson:
Rasmus Hatlevik
Telefon: 908 73 959
Mail: rasmus.hatlevik@sklbb.no