Junior Ving

Me møtest annan-kvar mandag kl. 17.30 -19.00 i kjellaren på Leirvik Bedehus. Kontaktperson Johny Dyrøy mob 90664877

Plan for hausten 2022  Partalsveker:

JANUAR 2023
09. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
23. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

FEBRUAR 2023
06. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
20. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

MARS 2023
27.-05 Mars Vinterferie Skulen Veke 9 
06. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
20. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

APRIL 2023
17. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

MAI 2023
02. Tysdag   JuniorVing 17:30 Sommaravslutning JuniorVING!

 

AUGUST 2023
21. Måndag   JuniorVing 17:30 JuniorVING Oppstart!

 

AUGUST 2022
22. Måndag    JuniorVing 17:30 Oppstart!

SEPTEMBER 2022
05. Måndag   JuniorVing 17:30 UteJuniorVING!
19. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

OKTOBER 2022
03. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
10.-14. okt    Haustferie skulane
17. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
31. Måndag   Ikkje Juniorving i dag. Gå gjerne på HalloVenn på Stord Kristne Skule kl 17:00 Billett kr 99, voksne gratis.

NOVEMBER 2022
12. Laurdag  Julemesse Stiftelsen Leirvik Bedehus 11-16
14. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
26. Laurdag  Julemesse NLM     11-17
28. Måndag   JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!

DESEMBER 2022
03. Laurdag   Juleverkstad IMF 
12. Måndag   JuniorVing 17:30 JuleavslutningVING!
18. Søndag   Me syng Jula inn IMF kl 16:00
27. Tirsdag  Familiejuletrefest Søndagsskulane kl 17:00

Plan for våren 2022  Partalsveker:
10. jan Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
22. jan  Laurdag  Sunnbok Barnas Vinterfest kl  11:00
24. jan  Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
07. feb Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
21. feb  Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
07. mar Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
21. mar Mandag UTE  JuniorVing kl 17:30-19
01. apr  Fredag     Tachofredag, quiz og basar 18-20 Stiftelsen
04. apr Mandag  JuniorVing kl 17:30-19
25. apr Mandag  UTE JuniorVing kl 17:30-19  NB oddetalsveke!!!
02. mai Mandag  JuniorVing Sommaravslutning kl 17:30-19

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . Då har me fyrst ei felles samlingsstund der me syng litt saman, høyrer frå Bibelen, gir opplysningar osv. Deretter deler me oss inn i grupper der me driv med ulike aktivitetar (Trearbeid, matlaging, Lego , spel/leker og forming). Til slutt samlast me til ei felles avslutning der me bl.a. får smake på det som “matgruppa” har laga.

Fellessamlingar. Då er me i lag heile tida og gjer på ting i fellesskap. Dette kan til dømes væra utlodding, leiker, me får besøk, avslutning o.l.

Til gruppesamlingane kjøper me inn ein del materiell til hobbyarbeid, matlaging, trearbeid etc. Me må difor be om at alle betaler ein kontingent på kr. 50,- pr. semester.

På nokre felles- samlingane er det satt opp ein liten utloddning. Det er fint om barna då får med seg nokre kroner til å kjøpa lodd for (20 kr). Me har ein regel om at ingen får vinna meir enn to gonger kvar.

Av og til kan vi trengje litt ekstra hjelp. Gi Beskjed om du kan tenka deg å væra med oss ofte eller ein gong du er like velkommen. Kan du tenka deg å ha ein andakt for den flotte gjengen på Junior –ving så er me takksamd for det også.

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Johny Mob 906647877.
Beste helsing Leiarane.

 

Plan for hausten 2020  Partalsveker:
Veke  Dato          Samlingstype    Leder  Andakt      Plass
36       31.aug      UTEJuniorVing  Johny   Åslaug       Fjøra ved kyrkja Åslaug/Boller
38       14.sept    UTEJuniorVing  Åslaug Johny         Skogen på Ås Johny/Åslag vafler
40       28.sept    UTEJuniorVing  Johny   Lise Marie  Lundarstøl Åslaug/pinnebrød
     NB Me møter på Lundastøl 17:30. Bilar frå bedehuset 17:10
     Kjører heim frå Lundastølen 18:50. På bedehuset 19:10
42        12.okt       UTEJuniorVing  Johny    Åslaug    Skogen på Ås Johny/ popcorn
44        26.okt      UTEJuniorVing  Åslaug  Johny         Landåsen Åslaug/kaker
      NB Me møter i Landåsen 17:30. Bilar frå bedehuset 17:25 og 1730
      Kjører heim frå Landåsen 18:55. På bedehuset ca 19:00
46           9.nov     UTEJuniorVing  Johny   Åslaug        Musemsparken Åslaug /frukt
48         23.nov   JuleUTEJuniorVing Åslaug  Johny  Museumsparken Alle /graut

Aktuell leir på Brandøy:
AVLYST Miniadventshelg,   2.-5. klasse      20.-22. november        Pris: 800,-
Leir-informasjon og påmelding : https://indremisjonssamskipnaden.no/leirar/

våren 2020  Oddetalsveker.
Veke  Dato    Samlingstype Leder
3           13.jan       Grupper            Johny
5           27.jan      Grupper            Johny
7           10.feb     Felles                 Åslaug      Utlodding. Ta med 20 kr
9           24.feb     FRI                     Vinterferie
11          09.mar   Gruppe             Johny
13          AVLYST  23.mar   Grupper            Åslaug
15          06.april  FRI                      Påskeferie
17           AVLYST 20.april  Grupper          Johny
19           AVLYST 04.mai    Felles               Johny          Sommaravslutning, ute opp

Sommarminileir 2-4 klasse   23.-25. juni på Brandøy