Program

Program for Leirvik Bedehus
Send melding til Johny ved endringar; mob 90664877. 
Her finn du  Lydteknikarliste. Her finn du tidlegare  Program.
Me har og laga ei eiga liste med andre datoar som komitemøter, styremøter osv.

OKTOBER 2021
01.  Fredag     UKS  20:00 Hovudsalen oppe,  8-10
02 . Laurdag Konfirmasjon KF hovudsal kl 11
03. Søndag    Møte IMF 11:00
04. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
07. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
07. Torsdag    JuniorVing 17:30 UteJuniorVING!
07. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
10. Søndag    Møte Israelsmisjonen 19:00
11.-15. okt    Haustferie skulane
14. -17 torsdag til søndag PitStop
14. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
14. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
17. Søndag    Møte IMF 11:00
18. Mandag Øving Stord SoulChildren 18:00 på Rommetveit
18. Mandag Øving Stord SoulChildren 18:00 på Rommetveit
18. Mandag  LovsongBrødrene 19:30
21. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
21. Torsdag    JuniorVing 17:30 JuniorVING inne!
21. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
22. Fredag     Mimosabasar NMS 18:00  Hovudsal oppe
22.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse Nede
24. Søndag    Møte NLM kl 19:00
25. Mandag   Øving Stord SoulChildren 18:00
27. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
28. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
28. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
28. torsdag Awana inspirasjonssamling kl 19 Ungdomssalen
29.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
29. Fredag til Søndag 31  Tur til SoulChildre gathering i Oslo
31.  Søndag   IMF-Stord Søndagsmøte kl 11:00

NOVEMBER 2021
01. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00????????????????
01. Mandag  LovsongBrødrene 19:30
04. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
04. Torsdag    JuniorVing 17:30 JuniorVING!
04. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
07. Søndag   Møte NMS kl 19:00
08. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00
11. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
11. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
12.  Fredag     UKS 20:00 Ungdomsrommet nede 8-10 klasse
13. Laurdag  Julemesse NLM
14. Søndag   Møte IMF kl 11:00
15. Mandag  LovsongBrødrene 19:30
18. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
18. Torsdag    JuniorVing 17:30 JuniorVING!
18. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
19.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
20. Laurdag   Stord IMF samling dagtid
21.  Søndag Stord IMF møte kl 11
21. Søndag   Møte NLM kl 19:00
22. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00
23. Tirsdag Styremøte Rådsmøte kl 19 Progr Vår22, Haust22 og Vår23
24. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
25. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
25. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
26.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse nede
26. Fredag     Ungdomsklubb Fundament Daniel Sæbjørnsen 20:00
27. Laurdag UKS/IUF seminar Daniel Sæbjørnsen Ungdomsrom heile dagen 
27. Laurdag  Julemesse Stiftelsen Leirvik Bedehus
28. Søndag   Møte IMF kl 11:00
28. Søndag  Utleige hovudsal kl 14 Julefest barnehage
29. Mandag  LovsongBrødrene 19:30

DESEMBER 2021
02. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
02. Torsdag    JuniorVing 17:30 Juleavsluttning!
02. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
03.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
04. Laurdag   Juleverkstad IMF 
05. Søndag    Julekonsert i  Stord Kyrkje fast 2 søndag i advent
06. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00
09. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
09. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
10.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
12. Søndag   Møte IMF kl 11:00
13. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
16. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
16. Torsdag Konsert med Sveinung Hølmebakk!
17.  Fredag   Konsert med Ingebjørg Andrea Ådnanes Hovudsal oppe
17.  Fredag    HEIM TIL JUL 20:00 Nede ????????????????????
19. Søndag   Me syng Jula inn IMF kl 16:00
27. Mandag  Familiejuletrefest Søndagsskulane kl 17:00
31. Fredag    Nyttårsfest IUF kl 20:00

JANUAR 2022
02. Søndag   Nyttårsfest IMF kl 17:00 (NLM neste år)
11.   Laurdag  Utleige Hovudsal JS
09. Søndag    Møte IMF kl 11:00
10.  – 13. Januar Bønneveka IMF Kjellarstova kl 19-20
16. Søndag  Søndagsmøte NMS kl 19:00
?????? 14. Fredag  16. Søndag Fellesmøteveke SLB og alle organisasjonane
23. Søndag    Møte IMF
26. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
27. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
30. Søndag  Møte NLM kl 19:00

FEBRUAR 2022
01. Tirsdag Styremøte Rådsmøte kl 19 Program Strategi
06. Søndag  Møte Indre Sjømannsmisjon kl 19:00
13. Søndag    Møte IMF 11:00
15. Tirsdag     Årsmøte NLM 19:00
19. Laurdag   IMS kraft konferanse. Heile huset.
20. Søndag   Møte NMS kl 19:00
22. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
24. Torsdag    IMF Stord årsmøte 19:00
27. Søndag   Møte IMF 11:00

MARS 2022
28.-04 Mars Vinterferie Skulen Veke 9 
06. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00 
11. Fredag      Vårbasar NMS 18:00
12. Laurdag   kl 11:00 Inspirasjonssamling NMS
13. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00
15. Tirsdag   Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus kl 19:00
18-20. Søndag  Inspirasjonshelg  IMF ??????
22. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
23. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
27. Søndag   Møte IMF kl 11:00

APRIL 2022
02. Laurdag  Israelsmisjonen hovudsal
10. Søndag   Palmesøndag Forsamlingsmøte IMF 11:00
18. Mandag  Israelsmisjonen 2. påskedag møte kl 19:00
23. Laurdag Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 11:00 ????
24. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00
24. Søndag  Møte NMS Møte kl 19
26. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
27. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30

MAI 2022
01. Søndag    1. Mai
03. Tirsdag    Styremøte Rådsmøte  Strategi
05. Torsdag  Bedehuslab med vokalensemblet Tabula Rasa
07 . Laurdag  Utleige Konfirmasjon opp hovudsal
08. Søndag  Møte IMF Kl 11:00.
14. Laurdag Konfirmasjon KF hovudsal kl 11 og utleige etterpå
15. Søndag    Møte  NMS 19:00
17. Tirsdag   kl. 17.00:  17.mai fest. IMF. 
21 . Laurdag utleige Konfirmasjon  hovudsal
21 . Laurdag utleige Konfirmasjon  ungdomsal
22. Søndag   Møte IMF kl 11:00
29. Søndag    Møte NLM 19:00

JUNI 2022
05. Søndag   1ste pinsedag
06. Måndag  2dre pinsedag
12. Søndag   Møte IMF kl 11:00
19. Søndag   Møte NMS kl 19:00
26. Søndag    Møte IMF kl 11:00

JULI 2022
03. Søndag    
17. Søndag     Møte NMS kl 19:00  ???
31. Søndag    

AUGUST 2022 
07. Søndag   Israelsmisjonen kl 19:00
14. Søndag    Møte  IMF kl 11:00
18. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
19.  Fredag      Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
21. Søndag    Møte NMS kl.1900
22. Mandag   Lovsongsbrørne 19:30 Hovudsal
23. Tirsdag   Styremøte Rådsmøte kl 19:00 Program Haust22, Vår23 og Haust23
24. Onsdag   IMF Kickoff Medarbeidere 18:00 Hovedsal
25. Torsdag    JuniorVing 17:30 Oppstart!
25. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
26.  Fredag      Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
28. Søndag    Møte IMF SAMLINGSFEST  kl 11:00
29. Mandag   Øving Stord SoulChildren 18:00

SEPTEMBER 2022
01. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
01. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
02.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
04. Søndag   Møte ImF Stord kl 11:00
05. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
08. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
08. Torsdag    JuniorVing 17:30 UteJuniorVING!
08. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
09.   Fredag    Ungdomsklubb UKS  20:00  8-10 klasse
11. Søndag  Søndagsmøte Møte Gideon 19:00
12. Mandag   Øving Stord SoulChildren 18:00
12.  – 15. September Bønneveka IMF Kjellarstova kl 19-20
14. Onsdag    Brandøybasar 18:00
15. Torsdag   Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
16.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
18. Søndag   Møte IMF kl 11:00
19. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
22. Torsdag   Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
22. Torsdag    JuniorVing 17:30 InneJuniorVING!
22. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
23.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse Nede
23. Fredag     Haustmøte: Go’fredag kl 19 
24. Laurdag  Haustmøte: Møte med undervisning 16:30
24. Laurdag  Haustmøte: Pizza 18:00 
25. Søndag    Møte NMS kl 19:00
24. Laurdag  Haustmøte: Vi møtest 19:30
26. Mandag   Øving Stord SoulChildren 18:00
28. Onsdag  Pensjonistlaget kl 11:30
29. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
29. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
30.  Fredag     UKS  20:00 Hovudsalen oppe,  8-10

OKTOBER 2022
02. Søndag    Møte IMF 11:00
03. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
06. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
06. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
09. Søndag  Møte NLM kl 19:00
10.-14. okt    Haustferie skulane
13. – 16 torsdag til søndag PitStop
13. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
13. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
16. Søndag    Møte IMF 11:00
17. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
20. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
20. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
21. Fredag     Mimosabasar NMS 18:00
21.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse Nede
23. Søndag    Møte Israelsmisjonen 19:00
24. Mandag   Øving Stord SoulChildren 18:00
26. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
27. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
27. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
28.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
30.  Søndag   IMF-Stord Søndagsmøte kl 11:00
31.  Mandag  Lovsongsbrørne 19:30

NOVEMBER 2022
03. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
03. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
04. Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00
06. Søndag   Møte NMS kl 19:00
07. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00
10. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
10. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
11.  Fredag     UKS 20:00 Hovudsalen oppe 8-10 klasse
12. Laurdag  Julemesse Stiftelsen Leirvik Bedehus
13. Søndag   Møte IMF kl 11:00
14. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30
17. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
17. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
18.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00  8-10 klasse
20. Søndag   Møte NLM kl 19:00
21. Mandag   Øving Stord SoulChildren  18:00
22. Tirsdag   Styremøte Rådsmøte kl 19 Progr Vår22, Haust22 og Vår23
23. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
24. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
24. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
25.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse nede
26. Laurdag  Julemesse NLM
27. Søndag   Møte IMF kl 11:00
28. Mandag  Lovsongsbrørne 19:30

DESEMBER 2022
01. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
01. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
02.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
03. Laurdag   Juleverkstad IMF 
04. Søndag    Julekonsert i  Stord Kyrkje fast 2 søndag i advent
05. Mandag Øving Stord SoulChildren  18:00
08. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
08. Torsdag   Bønnemøte kl 19:30 i kjellarstova
09.  Fredag     Ungdomsklubb UKS 20:00   8-10 klasse
11. Søndag   Møte IMF kl 11:00
12. Mandag  Lovsongsbrørene 19:30
15. Torsdag Bibel, bønn og Kaffi kl 11:00
16.  Fredag    HEIM TIL JUL 20:00  ????????????????????
18. Søndag   Me syng Jula inn IMF kl 16:00
27. Tirsdag  Familiejuletrefest Søndagsskulane kl 17:00
31. Laurdag    Nyttårsfest IUF kl 20:00

JANUAR 2023   – NB   Sjekk forskyvinger for januar
08. Søndag   Nyttårsfest NLM kl 17:00 (NLM neste år)
15. Søndag    Møte IMF kl 11:00
16.  – 20. Januar Bønneveka IMF Kjellarstova kl 19-20
22. Søndag  Søndagsmøte NMS kl 19:00
25. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
29. Søndag    Møte IMF