Stiftelsen Leirvik Bedehus

Styret for Stiftelsen:

  • Terje Bjørnevik, leiar     926 21 070
  • Frode Hatlevik, nestleiar
  • Hanne Marthe A. Kommedal, sekretær
  • Svein Notland, styremedlem
  • Oddvar Naustdal, styremedlem
  • Øystein Solsvik, varamedlem 
  • Hans Gunnar Aadland, varamedlem
  • Rasmus Hatlevik, kasserar/varamedlem

Ynskjer du å leiga rom i bedehuset?
Kontakt Kåre Henning Isdal    90749589 eller utleige.leirvik.bedehus@gmail.com

Kontonummer for innbetaling av gåver, husleige, medlemspengar ol.: 3520 56 26911

Her er liste over dei som skal styra lyd på møta. Gi melding til Johny på mob 90664877 dersom det blir bytte, så me kan oppdatere lista.

Postadresse:
Stiftelsen Leirvik Bedehus
Postboks 425
5402 Stord