Fredagsklubben

Me møtest kvar fredag kl. 18.00 -19.30 i kjellaren på Leirvik Bedehus.

Plan for hausten 2018
Dato     Type
16.Nov   Ballongkveld
23.Nov   Grupper
30.Nov   Juleaverkstad. Ingvild Løklingholm deltar.
07.-09.   Des Mulighet for leir på Brandøy 
                   Adventshelg 5.-7. klasse påmelding tlf 53410704
27. Des  Me kan delta på Familiefest kl 17:00

Me legg opp til to “typar” samlingar utover i semesteret:

Gruppesamlingar . 

Utlodning

Er det noko de lurar på, eller har de idear er det berre å ta kontakt
Mob 99363970 Mariann.
Beste helsing Leiarane.