Ledere

Indremisjonens ungdomsforening – IUF

Ledere 2015 – 2016

Ungdommer med lederansvar:
Inger Kristine Hatlevik
Ragnhild Steinsland
Solveig Høyland
Magne Saghaug
Marte Elise Eide

IUF mangler for tiden voksenleder, men styret i Stord indremisjon holder
kontakten med disse dyktige ungdommene.