Styremøter Stiftelsen Leirvik Bedehus 2020-21

27.05.2020 Årsmøte 19-22, Årsmøtesaker, Val, Samtale om arbeidet.

04.06.2020 torsdag 18-22 Styremøte 1:
Saker: Erfaringsoverføring, Konstituering, Årsplaner, Møteplan, Ymse
Møtte: Terje, Rasmus, Oddvar, Hans Gunnar, Olav, Svein, Helge, Hanne Marte, Johny

09.06.2020 tirsdag 19-21 Arbeidsmøte: Johny
Møte med leder for Stord-IMF, Jarle. Gjennomgang av oppussingsprosjekt med Frode. Telefon med Rakel

18.08.2020 tirsdag 19-21 Styremøte 2:
Saker: Økonomi, Julemesse, Ope hus, Årsplan, 10årsplan Status oppussing, Arbeid med medlemsrekrutering
Møtte:

25.08.2020 tirsdag 19-21 Arbeidsmøte:

22.09.2020 tirsdag 19-21 Styremøte 3:
Saker: Økonomi, Julemesse
Møtte:  Hans Gunnar, Svein, Helge, Hanne Marte på video Johny

13.10.2020 tirsdag 19-21 Styremøte 4:
Saker: Økonomi, Julemesse
Møtte:

10.11.2020 tirsdag 19-21 Styremøte 5:
Saker: Økonomi, Julemesse
Møtte:

28.11.2020 laurdag 19-21 Julemesse Stiftelsen
Julemesse

08.12.2020 tirsdag 19-21 Styremøte 6:
Saker: Økonomi,
Møtte:

12.01.2021 tirsdag 19-21 Styremøte 7:
Saker: Økonomi, Årsmelding, Budsjett,
Møtte:

09.02.2021 tirsdag 19-21 Styremøte 8:
Saker: Økonomi, Ferdigstille og sende innkalling årsmøtet
Møtte:

09.03.2021 tirsdag 19-21 Styremøte 9:
Saker: Økonomi, Ferdigstille og sende innkalling årsmøtet
Møtte:

16.03.2021 tirsdag 19-22 Årsmøte, Årsmøtesaker, Val, Samtale om arbeidet.