Normisjonshelg

Opptak av talane til generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Bibeltime, Tema: Løft blikket og se på Jesus.

Misjons og Lovsongsfest, Tema: Utan Meg kan de ingenting gjera.

Nyttårsfest 6 januar kl 17

Vel møtt til bedehusforsamlinga sin
N Y T T Å R S F E S T
søndag 6. januar 2019 kl 17:00
Tale og misjonsinfo om NOREA ved
medie-/WEB-pastor Asbjørn Kvalheim
Song: Bjørn Steinar og Rolf Hauge.
Opplesing. Kollekt til NOREA.
Matøkt. Juletregang.
Arrangør NLM.