Avlyste arrangement ved Leirvik Bedehus

Me ønskjer å gjera det me kan for å begrensa spreiing av viruset. Alle møta og arrangementa under er difor avlyst. Sjå liste over nettoverførte arrangement, info og link. Ta kontakt med Johny ved spørsmål 90664877. Sjå liste over nettmøter under.
Arrangement som er avlyste i Mars
31. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22

Arrangement som er avlyste i April
02. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
03. Fredag Fredagsklubben 18:00
03. Fredag UKS 20:00
NETT: 05. Søndag  Palmesøndag  Møte IMF kl 11:00 Ingvild Løklingholm
13. Mandag 2. Påskedag Møte NLM 19:00
FLYTTA 25. Laurdag Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 11:00
Konfirmasjonen er flytta til hausten, dato er ikkje bestemt
Imf Stord avlyser alle sine møter og andre aktivitetar inntil vidare. Dette gjeld alle møter, barne og ungdomsaktivitetar i deira regi.
SoulChildren, Lovsongsbrørne, Bønnemøtene og Pensjonistlaget tar pause inntil ny beskjed blir gitt. Fleire samlingar kan verta avlyste.

Nettoverførte arrangement / direktesendingar
Det vil bli sending av forsamlingsmøte kvar søndag kl 11 framover! 🙏
April
05. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00
09. Torsdag Forsamlingsmøte IMF 11:00 Skjærtorsdag
10. Fredag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 Langfredag
12. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 1. Påskedag

Arrangement som vart avlyste
Mars
13. Fredag Fredagsklubben 18:00
13. Fredag UKS 20:00
14. Laurdag SoulChildren øvingslaurdag 11:00
14. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelt 12:00
14. Laurdag Normisjon Områdestemne Normisjfest 17:00
15. Søndag  Gudsteneste Stord kyrkje kl 11:00
15. Søndag Indre Sjø, Sundagsmøte kl 19.00
16. Mandag Levande Lys øving 17:45
16. Mandag Lovsongsbrørne
19. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
20. Fredag   Vårbasar NMS 18:00
20. Fredag Fredagsklubben 18;00
20. Fredag UKS 20:00
21. Laurdag   Inspirasjonssamling NMS kl 11:00
21. Laurdag IUF 20:00
22. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Tor Espen Kristiansen
23. Mandag   JuniorVing 17:30 Grupper
23. Mandag SoulChildren 18:00 Arrangert på Nett!
25. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
26. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
27. Fredag Fredagsklubben 18:00
27. Fredag UKS 20:00
29. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00 Tale Rolf Kjøde
30. Mandag Levande Lys øving 17:45
30. Mandag   SkaperTillit 19:00  Bibelen – autoritet, respekt og troverdighet
30. Mandag Lovsongsbrørne

Nettoverførte arrangement / direktesendingar
Nettoverførte arrangement 🙏
Mars
22. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Tor Espen Kristiansen
23. Mandag SoulChildren 18:00 www.zoom.us
29. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Ingvild Løklingholm
30. Mandag SoulChildren 18:00 www.zoom.us Avlyst