Avlyste arrangement ved Leirvik Bedehus på grunn av Covid 19

Me ønskjer å gjera det me kan for å begrensa spreiing av viruset. Alle møta og arrangementa under er difor avlyst, på nett, flytta eller endra. Sjå lista over nettoverførte arrangement, info og link. Ta kontakt med Johny ved spørsmål eller endringar 90664877.

Arrangement som vert gjennomført:
UTE eller på bedehuset 28. juni Søndag  Forsamlingsmøte Imf Stord Kl 11:00

Arrangement som er avlyste i Juni
21. Søndag   Møte NMS kl 19:00

Arrangement som er avlyste i Juli
05. Søndag Møte NLM kl 19:00
19. Søndag   Møte IMF kl 11:00

Arrangement som er avlyste i August
02. Søndag    Israelsmisjonen kl 19:00
29. Laurdag  Lovsongskveld IMF 19:00 pga konfirmasjon denne dagen

Imf Stord avlyser alle sine møter og andre aktivitetar inntil vidare. Dette gjeld alle møter, barne og ungdomsaktivitetar i deira regi. SoulChildren, Lovsongsbrørne, Bønnemøtene og Pensjonistlaget tar pause inntil ny beskjed blir gitt. Fleire samlingar kan verta avlyste. Stord IMF held fram med sendingar på nett kvar søndag kl 11 fram til 28.juni. Fyrste IMF-Stord møte etter sumaren er planlagt 9.aug kl 11.00 , så vert det samlingsfest søndag 30.august kl 11:00. Lovsongskvelden laurdag 29 august er utgår på grunn av konfirmasjonen den dagen.

Arrangement som vart avlyste/flytta/avhaldne på nett
Mars
13. Fredag Fredagsklubben 18:00
13. Fredag UKS 20:00
14. Laurdag SoulChildren øvingslaurdag 11:00
14. Laurdag Normisjon Områdestemne, bibelt 12:00
14. Laurdag Normisjon Områdestemne Normisjfest 17:00
15. Søndag  Gudsteneste Stord kyrkje kl 11:00
15. Søndag Indre Sjø, Sundagsmøte kl 19.00
16. Mandag Levande Lys øving 17:45
16. Mandag Lovsongsbrørne
19. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
20. Fredag   Vårbasar NMS 18:00
20. Fredag Fredagsklubben 18;00
20. Fredag UKS 20:00
21. Laurdag   Inspirasjonssamling NMS kl 11:00
21. Laurdag IUF 20:00
22. Søndag  PÅ NETT Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Tor Espen Kristiansen
23. Mandag   JuniorVing 17:30 Grupper
23. Mandag SoulChildren 18:00 Arrangert på Nett!
25. Onsdag   Pensjonistlaget kl 11:30
26. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
27. Fredag Fredagsklubben 18:00
27. Fredag UKS 20:00
29. Søndag   Møte Israelsmisjonen kl 19:00 Tale Rolf Kjøde
30. Mandag Levande Lys øving 17:45
30. Mandag   SkaperTillit 19:00  Bibelen – autoritet, respekt og troverdighet
30. Mandag Lovsongsbrørne
31. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22

April
02. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
03. Fredag Fredagsklubben 18:00
03. Fredag UKS 20:00
05. Søndag    PÅ NETT  Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Ingvild Løklingholm
09. Torsdag  PÅ NETT  Forsamlingsmøte IMF 11:00 Skjærtorsdag
10. Fredag     PÅ NETT  Forsamlingsmøte IMF 11:00 Langfredag
12. Søndag     PÅ NETT  Forsamlingsmøte IMF 11:00 1. Påskedag
13. Mandag 2. Påskedag Møte NLM 19:00
14. Tirsdag FLYTTA kl 19:00 Årsmøte Stiftelsen Leirvik Bedehus
årsmøtet er utsett, ny dato kjem.
16. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
17. Fredag Fredagsklubben 18:00
17. Fredag UKS 20:00
18. Laurdag IUF 20:00
19. Søndag.   PÅ NETT Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Svein Bjarne Aase
20. Mandag   JuniorVing 17:30 Grupper
20. Mandag SoulChildren 18:00
23. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
24. Fredag Fredagsklubben 18:00
24. Fredag UKS 20:00
25. Laurdag FLYTTA Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 11:00
Konfirmasjonen er flytta til Laurdag 29. August kl 12:00
26. Søndag.   PÅ NETT Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Terje Vikestrand
26. Søndag   FLYTTA Årsmøtet NMS Årsmøte kl 17:30
årsmøtet er utsett, ny dato kjem.
26. Søndag  Møte NMS Møte kl 19:00
27. Mandag  Øving Levande Lys kl 17:45
27. Mandag   SkaperTillit 19:00 Syndefallet – Kven, kva, kvifor, korleis?
28. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
30. Torsdag Bønnemøte kl 11:00

Mai
01. Fredag Fredagsklubben 18:00
01. Fredag UKS 20:00
02. Laurdag IUF 20:00
03. Søndag.  PÅ NETT  Familiemøte IMF 11:00 Familien Brosvik deltek
04. Mandag  JuniorVing 17:30 Sommaravslutning, ute oppe
04. Mandag Lovsongsbrørne
07. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
10. Søndag PÅ NETT Nettmøte !mf-Stord 11:00 John-Inge Rolfsnes taler
10. Søndag    Møte NLM 19:00
11. Mandag. Levande Lys, Familiekonsert 17:45 Her er Youtube spelelista vår!
14. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
15. Fredag   UKS/IUF Fundament 20:00
17. Søndag   kl. 17.00:  17.mai fest IMF.
18. Mandag Lovsongsbrørne
21. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
24. Søndag  Møte NMS kl 19:00
25. Mandag  SkaperTillit 19:00 Arkeologi – En bekreftelse av Bibelen?
26. Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
28. Torsdag Bønnemøte kl 11:00

Juni

01. Måndag  Forsamlingsmøte 2dre pinsedag IMF 11:00
04. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
07. Søndag   Møte NLM kl 19:00
11. Torsdag Bønnemøte kl 11:00
15. Mandag Lovsongsbrørne
18. Torsdag Bønnemøte kl 11:00

Arrangement som vart avhaldne og ikkje vart avlyste
27. mai Onsdag ÅRSMØTE for Stiftelsen Leirvik Bedehus – Kl 19:00
10. juni Onsdag Medlemsmøte  ImF Stord kl 19:00
11. juni Torsdag JuniorVing Sommaravslutning kl 17:30
28. juni Søndag  Forsamlingsmøte Imf Stord Kl 11:00

Nettoverførte arrangement / direktesendingar som vart arrangert 🙏
Mars
22. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Tor Espen Kristiansen
23. Mandag SoulChildren 18:00 www.zoom.us
29. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Ingvild Løklingholm
30. Mandag SoulChildren 18:00 www.zoom.us Avlyst
April
05. Søndag   Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Ingvild Løklingholm
09. Torsdag Forsamlingsmøte IMF 11:00 Skjærtorsdag Tale Håkon Hartvedt
10. Fredag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 Langfredag Tale Ingvild Løklingholm
12. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 1. Påskedag Tale Marit Helen Hårklau Ådnanes
19. Søndag    Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Svein Bjarne Aase
26. Søndag.  Forsamlingsmøte IMF 11:00 Tale Terje Vikestrand
Mai
03. Søndag.  Familiemøte IMF 11:00 Familien Brosvik deltek
10. Søndag Nettmøte !mf-Stord 11:00 John-Inge Rolfsnes taler
17. Søndag Filmgudsteneste frå Stord Kyrkje kl 11. Link her.
24. Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
25. Mandag SoulChildren 18:00 Avslutning på Zoom! Arrangert på Nett!
30. Søndag 1.ste pinsedag Nettmøte Imf Stord Kl 11:00

Juni
07. Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00 Ingvild taler
14. Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00 Ingvild taler
21. Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
28. Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00