Endringar i møteplanen

Enno kan me ikkje møtast heilt som vanleg. Alle aktivitetar i bedehuset er framleis avlyste. Det kjem melding her i denne posten så snart møtene og aktivitetane startar! Få meir oversikt i innlegga under.
Stord IMF held fram med sendingar på nett kvar søndag kl 11 fram til 28.juni. Første IMF-Stord møte etter sommaren er planlagt 9.aug kl 11.00, så vert det samlingsfest den søndag 30.august kl 11:00 Det gler me oss til!

Endringar:
OPPTAK 10. mai Søndag Nettmøte IMF Stord John Inge taler
OPPTAK 17. mai Søndag Filmgudsteneste frå Stord Kyrkje
OPPTAK 24. mai Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00 Mariann taler

25. mai mandag SoulChildren 18:00 Avslutning på Zoom! Arrangert på Nett!
27. mai onsdag: ÅRSMØTE for Stiftelsen Leirvik Bedehus – Kl 19:00
Årsmøtet vert avhalde oppe på Leirvik Bedehus, i tråd med reglar for smittespreeing. Sjå eige innlegg.

PÅ NETT 30. mai Søndag 1.ste pinsedag Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
PÅ NETT 07. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
PÅ NETT 14. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
PÅ NETT 21. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
PÅ NETT 28. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
09. august Søndag: Første planlagte møte i IMF-Stord på bedehuset
30. august Søndag: Samlingsfest IMF-Stord kl 11:00

Avlyste arrangement:
25. mai Mandag   SkaperTillit 19:00 Arkeologi – En bekreftelse av Bibelen?
26. mai Tirsdag   Sisterhood kl 19-22
01. juni Måndag   Forsamlingsmøte 2dre pinsedag IMF 11:00
07. juni Søndag   Møte NLM kl 19:00
21. juni Søndag   Møte NMS kl 19:00
5. Juli Søndag Møte NLM kl 19:00
19. Juli Søndag Møte IMF kl 11:00
02. August Søndag    Israelsmisjonen kl 19:00
29. August Laurdag  Lovsongskveld IMF 19:00 pga konfirmasjon