Endringar i møteplanen

Enno kan me ikkje møtast heilt som vanleg. Alle aktivitetar i bedehuset er framleis avlyste. Det kjem melding her i denne posten så snart møtene og aktivitetane startar! Få meir oversikt i innlegga under.
Stord IMF held fram med sendingar på nett kvar søndag kl 11 fram til 28.juni. Første IMF-Stord møte etter sommaren er planlagt 9.aug kl 11.00, så vert det samlingsfest den søndag 30.august kl 11:00 Det gler me oss til!

Endringar / arrangement som vert gjennomført:
OPPTAK 17. mai Søndag Filmgudsteneste frå Stord Kyrkje
OPPTAK 07. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00 Ingvild taler
OPPTAK 14. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00 Ingvild taler

PÅ NETT 21. juni Søndag  Nettmøte Imf Stord Kl 11:00
PÅ BEDEHUSET 28. juni Søndag  Forsamlingsmøte Imf Stord Kl 11:00
09. august Søndag IMF kl 11:00 Delemøte, Hva gjør Gud i dag?
?? 16. august Søndag    Møte NLM 19:00 ? meir info kjem
23. august Søndag  Utemøte IMF kl 11:00 Tur til Lundastølen
?? 23. august Søndag    Områdeårsmøte NMS ? meir info kjem
29. Laurdag  Konfirmasjonsgudsteneste IMS kl 12:00
30. august Søndag: Samlingsfest IMF-Stord kl 11:00

Avlyste arrangement:
21. juni Søndag   Møte NMS kl 19:00
5. Juli Søndag Møte NLM kl 19:00
19. Juli Søndag Møte IMF kl 11:00
02. August Søndag    Israelsmisjonen kl 19:00
29. August Laurdag  Lovsongskveld IMF 19:00 pga konfirmasjon