JuniorVing startar opp Torsdag 21 august.

Juniorving er ein flott klubb for dei som går i 2-4 klasse. Me er i kjellaren på Leirvik Bedehus kvar torsdag 17:00-18:30. Her har me først samling der me gjerne har ein leik, syng litt og har andakt før me deler oss i grupper. Gruppene er Hobby, Speling, Mat og Sløyd. Siste torsdagen i månaden har me basar. Hjertelig velkomne! Beste helsing Bjørn (91822986) og leiarane!