Forsamlingsmøte

Velkommen til Forsamlingsmøte
søndag 24.juni kl. 11.00🤗
Kjetil Fyllingen taler om temaet «Typisk Jesus»
Søndagsskulen har tatt ferie, så me setter opp bord med tegnesaker.
Etter møtet kan du få kaffi/saft og kjeks👍
Velkommen😁
Arr. Stord indremisjon.

17. mai-fest

Velkommen til 17. mai-fest kl. 17.30 i Leirvik bedehus.
Prost Svein Arne Theodorsen taler.
Lovsangsbrødrene synger. Opplesning ved Kari Bolette Lundal.
Bevertning. Kollekt. Gler oss til å vera i lag.
Arr. Stord indremisjon.

INSPIRASJONSHELG

20.-22.april blir det INSPIRASJONSMØTER i Frelsesarmeen sine lokaler i Vidstenvegen, med pastor Martin Cave som hovudtalar. Forutan Kristkyrkja og Frelsesarmeen er det Stord Bibelsenter, Stord indremisjon og Den Frie Evangeliske Forsamling Eben Ezer som går saman om desse møtene. Me har store og gode forventningar. Tema for helga: GUDS GODHET TILGJENGELEG.

Program for helga:
FREDAG: Møte kl. 19.
LAURDAG: Møte kl. 11 og kl. 19
SØNDAG: Gudsteneste kl 11

Det blir kollekt på alle møtene.

Vedrørande parkering: Det vil vera nokre parkeringsplassar ved Frelsesarmeen sine lokaler, elles oppmodar me folk om å bruka parkeringshuset rett over vegen for Frelsesarmeen. Det er også høve å parkera i Sæ.

Martin Cave er pastor i IMI-kirken i Stavanger. Gjennom mange år har han leida denne kyrkja til å bli ein av dei største og mest vitale kyrkjelydane i Noreg, og dei har fått ein unik posisjon som inspiratorar både for kyrkjelydar innan Den norske kyrkja, kyrkja sine lekmannsorganisasjonar og dei mange frikyrkjene i dette landet.

Forsamlingsmøte

Velkommen til Forsamlingsmøte søndag 15. april kl. 11.00.
Det vert tale av Marit Aadnanes.
Barnekoret Levande lys deltek.
Søndagsskule for borna.
Enkel servering etter møtet.
Familie KRIK startar Kl. 14.00
Gler oss til å vera i lag.
—–
Minner om «Bibel, bøn og kaffi» kvar torsdag kl.11.00 i kjellarstova.

Arr. Stord indremisjon.