Møteveke NLM i Leirvik bedehus

Møteveke NLM i Leirvik bedehus
Onsdag 30.01 – søndag 03.02.19
Talar: WENCHE LUNDE
Møte onsdag, torsdag og fredag kl.19.30
Laurdag kl. 11.00 -12.30 Bibel- og misjonstime med litt forfriskningar;
søndag møte kl.19.00
Song: Torsdag 31.01.: «Kor enkelt»
Fredag 01.02.: Jette Marie og Bjarne Steinsund
Søndag 03.02.: Lovsongsbrørne.
Misjonsinfo. Kollekt til NLM.
Velkomen!