Møteveke NLM i Leirvik bedehus

Møteveke NLM i Leirvik bedehus
Onsdag 30.01 – søndag 03.02.19
Talar: WENCHE LUNDE
Møte onsdag, torsdag og fredag kl.19.30
Laurdag kl. 11.00 -12.30 Bibel- og misjonstime med litt forfriskningar;
søndag møte kl.19.00
Song: Torsdag 31.01.: «Kor enkelt»
Fredag 01.02.: Jette Marie og Bjarne Steinsund
Søndag 03.02.: Lovsongsbrørne.
Misjonsinfo. Kollekt til NLM.
Velkomen!

Fellesmøteveke

Leirvik bedehus 17.-20. jan. 2019
Talar: Tor Ingvald Lauvrak
Tema: Jesus lever
Torsdag 17. jan. kl. 19.00 Møte. Song av Lovsongsbrørne
Enkel kaffiservering
Fredag 18. jan. kl. 20.00 (Merk tida) Møte. Band frå UKS. Kveldsmat
Laurdag 19. jan. kl. 19.00 Møte. Song og musikkveld med Ichtus. Quiz. Sal av pizza.
Søndag 20. jan. kl. 19.00 Søndagsmøte.
Bønesamling ein halv time før kvart møte.
Kollekten går til IMS
Velkomne! Arr: Stiftelsen Leirvik bedehus
Taleopptak torsdag: