FAMILIELEIR PÅ HELGATUN OG BRANDØY 6.-10.juli 2012.

GLED DEG !!! Endeleg kan ”draumen” gå i oppfylling! Tenk å få reisa på familieleir med bibelsamlingar, møte, mat, leikar, humor, alvor, musikk, song og masse aktivitetar tilrettelagt for heile familien. Me har eit strålande tilbod på Brandøy og Helgatun 6.-10.juli.

Påmeldingane er alt komen igong og me gler oss. Spreke og oppfinnsame leiarar står klare til å leggja alt til rette på beste måte for alle som kjem. Borna og ungdommane vert delt inn i ulike klassar slik at samlingane og aktivitetane skal passa for den enkelte. Dei vaksne skal også få dekkja sitt behov med tanke på undervisning og opplegg. Og sjølvsagt vil me ha fellessamlingar for alle. For mange betyr det mykje at me har ”barnevakter” i gongane på kveldane slik at dei vaksne kan vera på si samling og veta at borna har det tryggt der dei er.

Leiarar på Brandøy vert:

Olaug og Jan Ove Fagerheim, Ingebjørg og John Morten Espevik, Rakel og Bjørn Saghaug, Kristin og Tor Espen Kristiansen, Kåre Johan Hamre. I tilegg vert også ein ungdomsgjeng  med.

Leiarar på Helgatun  vert:

Linda og Bjarte Nordtun, Torill og Alf Jarle Langeland, Åstrid og Svein Bjarne Aase, Gunhild og John Inge Rolfsnes.   I tilegg vert ein ungdomsgjeng med.

Me gler oss til å møta dykk. Påmelding kan gjerast til Indremisjonskontoret tlf.53410704, post@indremisjonen.no eller www.indremisjonen.no

BARNEGOSPELFEST!

Søndag 25.mars kjem Jarle Waldemar til Leirvik bedehus. Først på dagen blir det øving for barn som har lyst å vere med å synge. Kl.1600 blir det barnegospelkonsert for heile familien. Alle er velkomne til å vere med. Jarle Waldemar er ein barneevangelist som byrjar å bli kjent for dei fleste. Han har ei fantastisk evne til å fange merksemda til ungane samtundes som han formidlar budskapet om Jesus på ein levande og kreativ måte. Du kan lese meir om han på heimesida hans www.barnesang.no Arrangementet er denne gongen eit samarbeid mellom Leirvik bedehus, Horneland bedehus og DFEF Fredheim. Bli gjerne med å spre denne informasjonen. Me vonar mange blir med oss på dette! Gud velsigne deg i det arbeidet du står i!

Program:
12.00 – 12.30: Registrering
12:30 – 14:00: Øving
14:00 – 14:30: Mat
14:30 – 15:30: Øving + lydsjekk
 
16:00 – 17:15: KONSERT Jarle Waldemar saman med lokalt barnekor.
Jarle deltar også m/kreativ preken, allsang og trylling.
 
Pris:
Barn over 4 år: kr 50,- heile dagen
Barn under 4 år i følgje med vaksen
Konsert kr 50,- pr. barn/vaksen
Familiebillett kr 150,-

Misjonssambandet

minner om møteveke ved Leirvik Bedehus tysdag t.o.m. søndag (ikkje laurdag).
Talar er områdearbeidar i Region Sørvest, Stein Sandvik frå Jørpeland.
Annonse også i Bladet Sunnhordland tysdag og fredag.

Sjå kalender til høgre for møtetidspunkt.