Plan for Juniorving våren 2015

Juniorving er ein barneklubb for barn i 2.-4. klasse Me møtes torsdagane kl 17:00 og har samling fram til 18:30 i kjellaren på Leirvik bedehus. Til vanleg har me først ei lita samling før me deler oss og har grupper som hobby, spel, mat og sløyd. Nokre gonger har me felles-samlingar der me ofte har ein liten utlodding. Me har medlemskontingent på kr 50 pr semester. Her er vårprogrammet for 2015.

08. Januar   Felles-samling
15.  Januar   Grupper
22.  Januar   Grupper
29.  Januar   Grupper
05. Februar  Felles-samling Utlodning. Ta med 20 kr.
12.  Februar Grupper
19.  Februar Grupper
26.  Februar Vinterferie FRI
05.  Mars       Grupper
12.  Mars       Grupper
19.  Mars       Grupper
26.  Mars       Felles-samling Utlodning. Ta med 20 kr.
02.  April       Grupper
09.  April       Grupper
16.  April       Grupper
23.  April       Grupper
30.  April       Sommar avslutning

Er det noko de lurer på eller anna er det berre å ta kontakt mob 91822986
Beste helsing leiarane