Vintermøte

Me hadde eit flott Vintermøte!

Lovsong på vintermøtet

 

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes talte, og det var mykje song og musikk, barneprogram,  IMS -hjørne, gjester og god forkynning! Det kom masse folk og me hadde det flott i lag!

Vintermøte

Indremisjonssamskipnaden håpar på stort frammøte og ei flott samling med program for alle aldrar når dei skipar til Vintermøte komande sundag. Hovudtalar er generalsekretær i Indremisjonsforbundet, Erik Furnes, som også har ei fortid på Stord saman med kona si Anne.

Vintermøte vert ei samling med song og musikk, barneprogram,  IMS -hjørne, kveldens gjester og  forkynning, seier dagleg leiar Svein Bjarne Aase.  Erik Furnes som er kveldens talar, kjem opphavleg frå Giske på Sunnmøre. Han har fleire år bak seg som kretsleiar i Sunnmøre Indremisjon og formann i Indremisjonsforbundet. Sommaren 2009 flytta familien frå Sunnmøre til Bergen der Erik tok over som generalsekretær i Indremisjonsforbundet, medan kona Anne starta som bibelskulelærar på Bildøy bibelskule. Anne og Erik Furnes er også godt kjente for mange på Stord frå åra dei budde her, og var aktivt med i misjonsarbeidet i Leirvik bedehus.

På vintermøte får me også vitjing frå Aksdal. Det er Solveig og Geir Arne Eriksen som vil fortelja om korleis livet vart endra då dei tok del i nokre aksjonsmøte i Aksdal kyrkje. For Geir Arne førte desse møta til at livet fekk eit anna innhald, og for heile familien vart det ein heilt ny kvardag. Me vil ha ein samtale med Geir Arne på møte,  og Solveig vil også gleda oss med song.

Elles vil mange av våre lokale leiarar og musikkarar delta. Me gler oss til Vintermøte i Leirvik bedehus og  ynskjer alle hjarteleg velkomne !

Forsamlingshelg på Solgry 27.-29 april!

Stord Indremisjon treng nokre fleire, i alle aldrar, til å vere med i arrangørgruppe for Forsamlingshelg på Solgry 27.-29 april! Dersom nokon ynskjer å vere med i arrangørgruppa kan dei ta kontakt med Gunhild Aadland Rolfsnes : epost gunhildsofie@yahoo.no