Jubileumshelg 2. og 3. november

Feiring av runde dagar gjev oss mulighet til å gleda oss over det me har, og inspirasjon til  meir. IUF har runda 100! og denne hausten fyller Leirvik Bedehus 30 år, og det må me feira! Me planlegg no ei flott jubileumshelg laurdag 2. november og søndag 3. november. Helga skal innehalda lovsongskveld, jubileumsfest, barnefest og kanskje meir. Så langt ser programmet slik ut:

Laurdag 2 November:

  • 12:00 Barnefest
  • 19:30 Lovsongskveld

Søndag 3 November:

  • 17:00 Jubileumsfest

Set av helga og gjer klar for mykje morro!